Home

Poezie proza drama

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízenýc Co je próza, poezie a drama. V dnešním článku si zjednodušeně vysvětlíme, co je to vlastně próza, poezie a drama. Kvíz: Agatha Christie. Nevšední test o spisovatelce A. Christie. Test prověří nejen Vaše znalosti, ale také Vám nabídne zajímavé informace o této autorce a její tvorbě CJ - Český jazyk - Poválečná světová poezie a její konfrontace s vývojem české poezie; CJ - Český jazyk - První světová válka a jají obraz v literatuře (1) CJ - Český jazyk - První světová válka a jají obraz v literatuře; CJ - Český jazyk - Svetova mezivalecna proza; CJ - Český jazyk - Svetova proza 2. poloviny 20.

Šta je poezija? Šta je proza? Šta je drama? Kakva je to podjela književnosti na forme? Koja je razlika između poezije i proze? U ovoj epizodi TEORIJE KNJIŽEV.. Lyrika, Epika, Drama (literární interpretace) Všechny umělecké texty, a to jak zaznamenané písmem, tak i předávané ústně, můžeme rozdělit do tří základních uměleckých oblastí, které se také nazývají umělecké druhy: lyrika, epika a drama.. Lyrika je básnickým projevem, kterým básník - poeta vyjadřuje své pocity, nálady, citové i duševní stavy Prolnutí prózy a poezie Helena Križanová - Brindzová: Poslední boj Ilji Muromce (úryvek) 3) Rozpálilo se Iljovo ohnivé srdce, vytrhl ze zem ě zelený dub i s ko řeny, popadl ho za vrchol, vrhl se na Tatary, za čal se tím dubem ohán ět, za čal to vojsko kon ěm deptat.Ožene se poprvé - p řed ním ulice, ožene se podruhé - p řed ním uli čka

Literární druhy a žánry - Studuju

Epika, lyrika, lyrikoepika a drama jsou literární druhy. Epika se dělí na literární žánry - např. legenda, povídka, novela, román, kronika atd. Z hlediska formální výstavby (nikoliv druhové) rozlišujeme poezii a prózu. Častěji se próza objevuje v epice, lyrika v poezii Drama na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % Klasická Dramatická Díla na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % Rozbor knih ze školního seznamu povinné četby a úryvků z uměleckého textu podle stanovené osnovy

Literatura - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

 1. Poëzie bestaat uit korte teksten met vaak een diepzinnige betekenis. Meestal zijn de regels op een bepaalde manier rijmend, maar dat is niet noodzakelijk. Proza is een langer stuk tekst met literaire inhoud. Er wordt een verhaal in verteld. Het bestaat meestal uit meerdere hoofdstukken
 2. 1) POEZIE 2) PRÓZA Jan Neruda - Hřbitovní kvítí 7 Stendhal - ervený a erný 8 3) DRAMA N. V. Gogol - Revizor 9 7 Viz Sochrová, M. Čítanka II. k Literatuře v kostce, Havlíkův Brod: Fragment, 2007, str. 80. 8 Viz Sochrová, M. Čítanka II. k Literatuře v kostce, Havlíkův Brod: Fragment, 2007, str. 18
 3. Balady sú autorské (majú autora-umelé) a ľudové ( vytvoril ich ľud, šírili sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie čiže tradovaním)
 4. Próza (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio - tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších.Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od vázané řeči čili poezie.. Odtud také prozaický, napsaný v próze, v přeneseném smyslu protiklad vznešeného
 5. Divadlo a drama v tomto období. Poezie takzvané generace devadesátých let 19. století. Směrová diferenciace, hlavní osobnosti a jejich tvorba. Realistická próza s vesnickou a historickou tematikou v poslední čtvrtině 19. století. Divadlo a drama z přelomu 19. a 20. století. Hlavní osobnosti a díla
 6. Drama. Poezie Próza Dokumenty Drama Témata Korespondence, Mauzoleum, Kniha v tisku, Právě vycház.
 7. Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. Poezie je vedle prózy druhou formou literatury.Autor toho druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku. Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus, metrum, obraznost nebo symbolika).Ve starověku toto slovo znamenalo veškerou literární.

Světová próza a drama mezi 1

 1. realistické drama ( Mrštíkové, G.Preissová, L.Stroupežnický ) Městská próza - autoři tvoří díla se sociální tématikou, je zde návaznost na Nerudovy Malostranské povídky . Jakub Arbes ( 1840 - 1914 ) narodil se v Praze na Smíchově, studoval reálné gymnázium; věnoval se novinářství ( Národní listy, Hlas ) a.
 2. Karel Čapek - Bílá nemoc (drama, 96 stran) Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie (poezie, 12 stran) Karel Hynek Mácha - Máj (poezie, 56 stran) Arthur Rimbaud - Opilý koráb (poezie, 16 stran) František Gellner - Po nás ať přijde potopa (poezie, 58 stran) Jiří Wolker - Težká hodina (poezie, 62 stran
 3. Beletrie - Poezie. Z čísla 19/2020 S Strunolam. Slovník historických pojmů Pro předplatitele. Beletrie - Poezie. Z čísla 19/2020 SK Slavomír Kudláček. Uběhlo mezitím sto dvacet let Beletrie - Drama. revue Ravt 11/2018 TV Divadlo, Právě vycház
 4. Próza, poezie = výrazové formy Lyrika, epika, drama = literární druhy Drama: premiéra (první provedení hry) generálka (gen. zkouška) předpremiéra (předvedení díla před premiérou) repríza (opakování hry) derniéra (poslední opakování hry) prolog (předslovo) epilog (závěrečný text) Básnické figury: metafora personifikac
 5. 4.12 Světové drama 2. poloviny 20. století 39 5 Didaktický test - pravopis - procviení 42 6 Obraz 2. světové války v þeské literatuře 44 7 Vývoj spoleþnosti a kultury v pováleném období 46 8 Literatura 1945 - 1989 48 8.1 Poezie po roce 1945 49 8.2 Poezie 70. let, písňové texty 5
 6. ZAHRÁDKA, M., Miloslav MIKULÁŠEK a Dušan ŽVÁČEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama.1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. 193 s
 7. Poëzie of dichtkunst (van het Griekse 'poiesis'/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een vorm van literatuur die uit versregels is opgebouwd. Poëzie benut de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek om betekenissen over te brengen ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke letterlijke betekenis

V nových hrách Václava Havla, Josefa Topola, Ivana Klímy či Pavla Kohouta zdomácňuje princip absurdního dramatu, ale také schopnost využít drama jako politické podobenství. Zatímco v první polovině 50. let próza popisovala idealizovanou budoucnost a poezie nabízela klíčové kódy, jak se k ní dobrat, vrací se oba žánry. Současné kulturní dění, zejména poezie, próza a drama = to je od konce 70. let, ve světě se prosazuje Postmodernismus - základní rysy - ve světě se vydává literatura zábavné oddechová, na rozdíl od Čech kde spisovatelé věří že prostřednictvím svých děl změní svět

POEZIJA, PROZA, DRAMA - Teorija književnosti (#5) Kratak

 1. drama - příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů - napodobuje skutečnost Literární druhy splývají s pojmy poezie, próza a drama. V rámci literárních druhů se vymezují literární žánry: lyrika: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo, sonet (= znělka) epika: podle rozsahu se dělí na velkou, střední a malo
 2. o poezie, próza, drama, ale zejména publicistika o Partyzáni (drama) o Smrt si říká Engelchen (zfilmováno - režiséři Kadár a Klos) o U-2 sa nevracia o Já, Adolf Eichman o Kde končí prašné cesty o Opožděné reportáže o Dlouhá bílá přerušovaná čára o Jak chutná moc o Soudruh Münchhausen o Agresoři o Siedma noc o.
 3. Česká proza po roce 1945 - český jazyk literatura online. všestranný literát - poezie, próza, drama; na seznamu indexových autorů - nedoporučených k vydávání v ČSR Poezie - začal jako básník, napsal veršovanou povídku = poemu o Juliovi Fučíkovi *Poslední Máj,.
 4. Lyrika, Epika, Drama (literární interpretace) Všechny umělecké texty, a to jak zaznamenané písmem, tak i předávané ústně, můžeme rozdělit do tří základních uměleckých oblastí, které se také nazývají umělecké druhy: lyrika, epika a drama.. Lyrika je básnickým projevem, kterým básník - poeta vyjadřuje své pocity, nálady, citové i duševní stavy
 5. - drama, prostředí vesnice, mezigenerační konflikty. Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách - drama, aktualizace historického námětu (reakce na okupaci ČSR 1968) Říkejte si se mnou, Říkejte si pohádky, Hrajte si s námi - sbírky moderní poezie pro děti, využívá lidové slovesnost

Poezie, která nechce nic vědět o problémech světa, hra se slovy, s představami, asociace. Jiří Wolker (1900 - 1924) - proletářská poezie - pohřben v Prostějově (jeho rodiště) - Host do domu - plné lásky k obyčejným věcem, chlapecká poezie - Těžká hodina - výpověď o světě, zásadní změna. Kategorie: Literatura Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z gymnaziálních hodin literatury ve své první polovině pokrývají autory a díla naší meziválečné prózy, odkud se pozornost přesouvá k českému dramatu 20. století.Poslední část je věnována české poezii a próze 2. poloviny 20. století Minimáln ě jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam literárních d ěl, z n ěhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový po čet nabízených literárních d ěl je 40, horní hranice není stanovena 4. Alighieri Dante Božská komedie 1 poezie 5. Machiavelli Niccoló Vladař 1 próza 6. Shakespeare William Romeo a Julie 1 drama 7. Shakespeare William Hamlet 1 drama 8. Shakespeare William Othelo 1 drama 9. Villon Francois Básně (Mladá fronta 1998, přeložil Otokar Fischer) 1 poezie 10. Moliére Lakomec 1 drama 11

poezie: J. V. Sládek - Selské písně a České znělky J. Seifert - Šel malíř chudě do světa drama: W. Shakespeare - Romeo a Julie W. Shakespeare - Othello K. Čapek - Bílá nemoc J. Vrchlický - Noc na Karlštejně Ale zároveň musím souhlasit s tím, co bylo psáno již dříve drama: tragédie - inspirovaná mýty, o vztahu jedince a společnosti, morálních zásadách, o lidských vášních Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Z vrcholné prozaické tvorby Karla Poláčka vybíráme dva humoristické romány s charakteristickými prvky autorovy osobité jazykové komiky, v nichž prostřednictvím jemné nadsázky, opakujících se promluv, frází a klišé detailně prozkoumal mentalitu českého maloměsta a obnažil konvenčnost, omezenost a nesmyslnost lidských postojů Jidišová próza, drama a poezie v češtině 31.12.2013 Aktuality Český rozhlas Vltava v červnu referoval o 21. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro začínající překladatele do 35 let

Lyrika, epika, drama » Litter

Co je Drama? (tragédie, komedie, činohra, melodrama

b) poezie - řeč vázaná c) drama - řeč vázaná i nevázaná, dialog, monolog, předvádění na jeviště.----Poezie a próza stojí mimo žánrové a druhové členění, jde jen o formální výstavbu textu. Takže záleží na tom, co jste si říkali ve škole, protože jako forma se dříve uváděla jen próza a poezie Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Funkční styly - Styly = způsoby vyjadřování; dělí se podle: • funkce, kterou plní • účelu, za kterým jsou zpracovány Prostěsdělovací styl Základní funkcí tohoto stylu je dorozumět..

Česká poezie 1. poloviny 20. století, CJ - Český jazyk ..

c) dramatické - tragédie, komedie (veselohra, groteska aj.), činohra, melodram, drama v užším slova smyslu. d) lyricko-epické - balada, romance - zpravidla poezie B) V poslední době se více používá členění žánru (druhu na výrazovou formu místo pouhé definice 1 - co je znakem či výrazem lyriky, epiky a dramatu. Česká poezie a drama v 1. polovině 20. století. Česká próza v 1. polovině 20. století. Česká poezie a drama v 2. polovině 20. stolet Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Česká literatura v období okupace (poezie, próza, drama, teoretické myšlení o literatuře v tomto období, literární uskupení). Česká literatura a literární život v letech 1945-1948. Bezprostřední reakce poezie a prózy na realitu osvobození. Nová básnická uskupení v tomto období

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupená próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. V Ostrově 19. října 2020 Ing Současné kulturní dění, zejména poezie, próza a drama o samizdatová = jen v opisech (zakázaná) edice: Petlice - L. Vaculík - Český sná V seznamu žáka musí být zastoupena minimálně dvěma díly próza, poezie i drama. D. Defoe: Robinson Crusoe Světová a česká literatura do konce 18.stol drama (min. 2 literární díla) próza (Albatros 2005) poezie Podkoní a žák W. Shakespeare: Romeo a Julie (Romeo 2010) W. Shakespeare: Hamlet (Omega 2015 Sofoklés Král Oidipus drama První staroslověnská legenda o sv. Václavu próza William Shakespeare Romeo a Julie drama Molière Lakomec drama Světová a česká literatura 19. století - nutno přečíst minimálně 3 tituly Edgar Allan Poe Havran poezie Emily Brontëová Na Větrné hůrce próza

poezie, próza, drama, ale zejména publicistika Partyzáni (drama) Smrt si říká Engelchen (zfilmováno - režiséři Kadár a Klos) U-2 sa nevracia Já, Adolf Eichman Kde končí prašné cesty Opožděné reportáže Dlouhá bílá přerušovaná čára Jak chutná moc. Soudruh Münchhause (lyrika, epika, drama) *využití všech forem národního jazyka *Velká pozornost se věnuje jazyku - poezie se liší od prózy (je umělečtější) - a zvukové stránce jazyka - rým, rytmus, metafory *Slohové umělecké útvary *poezie - epos, elegie, báseň *próza - novela, román, bajka, povídka *drama - komedie, činohra, tragédi Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena

Česká literatura první poloviny 20

Próza z lat. prosa oratio = reč postupujúca priamo, t. j. nedelená na verše - neveršovaná literárna tvorba. Z jazykovoštylistického hľadiska ide o prehovory písané alebo hovorené neviazanou rečou, čiže neutrálnym, prirodzeným jazykovým štýlom Knihy z kategórie Dráma na Martinus.sk. Milujeme knihy. Rovnako ako vy Het lijkt erop dat er een oneindige hoeveelheid genres is in de literatuur, maar in werkelijkheid zijn er eigenlijk veel subgenres. Deze subgenres komen voort uit de drie primaire vormen van literatuur: Poëzie, Drama en Proza.Studenten zullen deze vormen van literatuur meestal tegenkomen voor het grootste deel van wat ze lezen en schrijven op school, dus het is belangrijk voor studenten om ze. Talent drama studio, z.s. 2 weeks ago Vytvořte si svůj vlastní program kombinací online lekcí zaměřené na řeč, výslovnost, rétoriku a přednes, psaní, veřejnou interpretaci svého textu či tvorbu vlastního představení, nebo lekce Dialogického jednání

veršovaná divadelní hra (poezie, drama) - tragédie Literární směr: poprvé uvedeno r. 1940 (premiéra v divadle D 40 Praha pod režijní taktovkou E.F. Buriana) - střední období autorovy tvorby (z časového hlediska právě končilo období, kdy do jeho děl zásadně pronikal vliv surrealismu); česká literatura v době okupac Antická literatura - kultura starých Řeků a Římanů. Iniciátory - Řekové žijící na velmi výhodné křižovatce cest mezi starými civilizacemi asijskými (Mezopotámie) a africkými (Staroegyptská kultura). Zahrnuje asi 1000 let - (přibl. od 8.stol.př.n.l. do 5.stol.n.l.). Antické umění se stalo základem evroé kultury a vzdělanosti a jeho význam trvá až do. Proza is iedere tekst die is geschreven of gesproken in de vorm van gewone taal. Proza kan kunstig in elkaar gezet zijn, zelfs rijm en een metrum (maatsoort) bevatten, maar zodra de vorm van de tekst (met name de vorm van de regels) tot doel wordt en de bladspiegel geen enkele rol meer speelt, is er sprake van poëzie.Een mengvorm tussen proza en poëzie noemt men poëtisch proza, of prozagedicht Poezie Próza Divá Bára Egypťan Sinuhet Jáma a Kyvadlo Otec Goriot Petr a Lucie Stařec a moře Tajemný hrad v Karpatech Vojna a mír Zločin a trest Drama HISTORIE ČESKA VÝSLEDKY K TESTŮM CITÁTY ZPRÁVY A POČASÍ Partneři R-T výměna banner

Rozvíjí se drama a satirická poezie, později próza Plautus-Lišák Pseudolus, Komedie o hrnci Klasické období (2. stol. př. n. l. - 3. stol. n. l.) zaznamenalo úspěch prózy a lyrické poezie; dělíme ho na zlatý věk a stříbrný věk; zlatý věk je spjatý hlavně s vládou římského císaře August Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Nástin vývoje české poezie, prózy a dramatu ve druhé polovině 40.let a v 50.letech (zobrazení válečné doby v dílech poválečných, tvorba tzv.střední generace básníků, skupina kolem časopisu Květen, exilová a ineditní literatura...) (1945 - 1948) • literární druhy - poezie, próza, drama • rozlišování žánrů - hádanka, říkanka, anekdota, pohádka, pověst, povídka, fejeton, bajka, báje, epos, legenda, román atd. • druhy poezie a druhy rýmů • základní literární směry a pojmy • významné autory české a světové literatur Poezie nebo proza Od: oli ® 15.04.20 15:17 odpovědí: 1 změna: 16.04.20 08:15. Dobrý den, mám dotaz: jakou literární formu má dílo Antigona (Sofoklés)? Je to próza, či poezie? Protože literární druh je drama, literární žánr je tragédie, ale lit. formou si nejsem vůbec jistá. Předem děkuji za odpověď

Pokud se nepletu, tak proza je neversovany text (narozdil od poezie). A epika znamena, ze to ma souvisly dej s vyvojem postav (narozdil od lyriky, ktera je vice o pocitech). TKze kdy u matury reknete, ze to epicka proza, nic se nestane Téma: próza, poezie, drama nebo komiks na téma. Věk: od 6 do 15 let. Rozsah: max. 3-4 strany. Uzávěrka: 30. listopadu 2019. Pořádá Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, podrobnosti o loňské literární soutěži pro děti zde Epos o Gilgamešovi - poezie Sofokles: Král Oidipus - drama G. Boccaccio: Dekameron - próza W. Shakespeare: Romeo a Julie - drama W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy - drama Molière: Lakomec - drama D. Defoe: Robinson Crusoe - próza Legenda o svaté Kateřině - poezie J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce - próza

Jaký je rozdíl mezi prózou a epikou? - Ontol

ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řekové jsou tvůrci první evroé literatury, zakladatelé evroého slovesného umění.Vytvořili originální literaturu, která je spjata s národním životem až do doby Alexandrovy, poté se odcizila národu a pěstovali ji i Neřekové - Poslední dnové lidstva - knižní drama . Robert Musil (1880 - 1942)- Muž bez vlastností - román, rozklad Kakánie (ironický název Rakouska-Uherska), kritika- Zmatky chovance Törlesse - novela Rusko . Leonid Andrejev (1871 - 1919)- expresionistické povídky . Isaak Babel (1894 - 1941 Drama je vedle prózy a poezie jedním ze základních literárních druhů. Většinou je drama založeno čistě na ději, který je však vyprávěn výhradně pomocí přímé řeči. Děj se tedy posouvá kupředu jen prostřednictvím dialogu mezi jednotlivými postavami (osobami) případně monologu postavy jedné

Status vaan proza in de wereld. In 't groetse deil vaan de mondiaol historie waor poëzie de poppelairste literaire struiming. Roontelum de Renaissance is die positie in Europa laankzaom euvergenomme door de proza, boenao 't later ouch 't geval woort bij de verwesterste (ex-)kolonies vaan Europa. Allewijl zuut me evels weer proza laankzaom in populariteit aofzakke (de verkaop van romans is. to je od konce 70. let, ve světě se prosazuje Postmodernismus- základní rysy - ve světě se vydává literatura zábavné oddechová, na rozdíl od Čech kd - 1918 vznik ČSR - úředním jazykem čeština → vychází řada knih: rozmach prózy (romány), reportáže (Česká meziválečná próza, Literatura referát Skutecne je tomu tak, ze literarni druhy jsou epika - lyrika - drama, forma: poezie - proza a zanru jsou desitky. Pokud by vam skutecne ucitel stale tvrdil, co pisete v komentari, odkazte ho na jakoukoliv ucebnici literatury (vetsinou je to zmineno v ucebnici pro 1. rocnik) ci na Teorii literatury pro ucitele od J. Peterky

Overigens is de grens tussen proza en poëzie soms vaag. Er zijn verschillende taaluitingen te bedenken waarin niet altijd even duidelijk is of iets poëzie is of proza. Neem het prozagedicht en het Zeer Korte Verhaal (ZKV). De eerste is poëzie en de tweede is proza, maar soms lijken ze verdomd veel op elkaar 3) občanská poezie (politika 30.let) =>skončil se surrealismem : - Vijónské balady - sociální, vydával anonymně - ve sbírce: 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida Matka naděje - metafory, symboly, matka = domov - intimní poezie Manon Lescaut (drama)- ve verších jako divadelní hr List1 Počet,Autor,Název díla ,Forma,Přečteno 1. světová a česká literatura do konce 18. století 1,autor neznámý ,Gulliverovy cesty,poezie 2,autor. Literatura 2. poloviny 20. století Protokol - SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596 Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor. próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximáln dv díla od jednoho autora. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Homér Odysseia 2. Homér Ilias 3. Ezop Bajky 4. Eurípidés Médeia 5. Publius Ovidius Naso Umění milovat 6. Publius Ovidius Naso Proměny 7. William Shakespeare Romeo a Julie 8

Sága Stmívání - Oficiální ilustrovaný průvodce (StepheniePřehled světové literatury, Petr Kupka - Logopedie VENDY

Drama Kupte Knihy na Martinus

• Literárnídruhy a žánry-poezie, próza,drama, žánry lyrické,epické,dramatickév proměnáchčasu. Co se má na 2. st. ZŠ z lit. teorie učit podl - Česká trilogie - historické drama (1. Drahomíra, 2. Bratři, 3. Knížata) - V sudu Diogenově - Soud lásky - Noc na Karlštejně - komedie - Smrt Odyssea - Hippodamie - trilogie, zhudebněno Zdeňkem Fibichem - Svatá Ludmila . Literární kritika . Básnické profily francouzské, O poezii Jana Nerudy, Poezie. Česká knižnice přináší díla české literatury od počátků po současnost ŘECKÁ KULTURA A VZDĚLANOST Archaické období* ( od nejstarších dob - 6. stol. př. n. l. ) Písmo 24 znaků, jenom hlásky, převzato od Féničanů, později byli přidány i samohlásky Školský systém poprvé v dějinách, na svou dobu velmi dokonalý, Ideál - člověk tělesně krásný a mravně ušlechtilý - platí dodnes, soukromé školy pro muže od 6 do 18 let.

Klasická Dramatická Díla Kupte Knihy na Martinus

13. Meziválečná poezie a próza Pracovní list 13C 1. Vyjmenuj znaky moderního (experimentálního) proudu v próze. 2. Ukázky a úkoly A Ano vždyť se to dosud nestalo aby si do postele poručil k snídani pár vajíček co jsme bydleli U městskéh Poezie Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een genre in de literatuur waarbij tekst in de vorm van een gedicht wordt gebracht. Poëzie is eigenlijk een genre dat moeilijk af te bakenen is. Het is niet altijd even duidelijk wanneer iets poëzie genoemd kan worden en wanneer niet

Rozbory literárních děl Milujeme češtin

Proza. În prima parte proza pare mai mult poezie, totuși, în partea a doua se metamorfozează într-un stil care se pretează mai mult pentru povestiri despre un sat uitat de lume și de timp, care este însă un tărâm magic, populat de magicieni. Evident, versurile nu sunt lăsate deoparte, ele din nou însoțind mai toate povestirile Drama (Felix Vodička) Josef Dobrovský (Felix Vodička) II. ZROD OBROZENSKÉ IDEOLOGIE V LITERATUŘE (1806-1830) Poezie (Vladimír Štěpánek) Próza (Vladimír Štěpánek) Drama (Vladimír Štěpánek) Josef Kajetán Tyl (Vladimír Štěpánek) Karel Hynek Mácha (Vladimír Štěpánek) IV. OBROZENSKÁ LITERATURA V DOBĚ REVOLUCE 1848. 9. MOLIERE Lakomec drama Kadlec Svatopluk Um ní lidu 1949 10. SHAKESPEARE, William Hamlet drama Sládek J. V. Omega 2015 11. SHAKESPEARE, William Romeo a Julie drama Hilský Martin Atlantis 2015 12. SHAKESPEARE, William Sonety poezie Hilský Martin Atlantis 2009 13. SHAKESPEARE, William Zkrocení zlé ženy drama Sládek J.V SNKLHU 1959 14 Proza Proza is iedere tekst die is geschreven of gesproken in de vorm van gewone taal. Proza kan kunstig in elkaar gezet zijn, zelfs rijm en een metrum (maatsoort) bevatten, maar zodra de vorm van de tekst (met name de vorm van de regels) tot doel wordt en de bladspiegel geen enkele rol meer speelt, is er sprake van poëzie

Seznam maturitní četby 2016 | Arcibiskué gymnázium

Wat is het verschil tussen poëzie en proza? - GoeieVraa

Světová poezie Dante Alighieri ožská komedie abler Otto František Homér Odyssea Vaňorný, Otmar Ovidius Proměny ureš Ivan Minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, drama a poezie. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Poëzie en Proza in de Thee · Wim Sonneveld · Wim de Vries Hallo Bandoeng: Originele Opnamen over Indië ℗ 2014 Smith & Co. Released on: 2014-08. Úvod. Aktuality; Tiskové zprávy; Úřední deska; Výběrová řízení; Kalendář akcí; Fakulta. O fakultě; Vedení fakulty; Oddělení děkanátu; Katedry. Praha 7 Holešovice pondělí—neděle 8:00—20:00 info@knihobot.cz +420 771 115 91 13. Meziválečná poezie a próza Dobové pozadí V meziválečné literatuře, tj. v období 1918-1939 se začaly formovat avantgardní umělecké směry, které ovlivnily poezii, prózu i drama. Hlavní básnickou metodou je volné řazení představ. Z uměleckých směrů ovlivnily poválečné umění

Knihy z kategórie Česká próza na Martinus.sk. Milujeme knihy. Rovnako ako vy Název školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Jméno autora: Tomáš Procházka. Datum 20 literárních děl; minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Ad 1 - min. 2 díla, ad 2 - min. 3 díla, ad 3 - min. 4 díla, ad 4 - min. 5 děl. Individuální seznam musí žák odevzdat nejpozději do 30. března 202 a) poezie: romantické básně s vlasteneckými motivy motivy: Slavné ráno - lyrika Vodník - epika Ženám českým. b) próza: 1) cestopisné a národopisné črty Obrazy z okolí domažlického Obrazy ze života slovenského. 2) pohádky: Národní báchorky a pověsti Slovenské pohádky a pověsti. 3) povídky - existence dobrého. Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. 26 vztahy. Sdělení . Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™! Stažení. Rychlejší přístup než prohlížeči! Poezie. Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. 26 vztahy: Báseň v próze, Drama, Epická poezie, Haiku, Hudba,. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

 • Scarlett film cz.
 • Láska za časů cholery 2007.
 • New york rangers shop.
 • Životopis v němčině pdf.
 • Mudr oplatek brno.
 • Česká liga dorostu u17.
 • Hero kamera.
 • Studená zeď u postele.
 • Ibc nádrž 600l.
 • Včelí maso.
 • Házení sekerou olomouc.
 • Alibaba palace.
 • Blejzry pánské.
 • František ringo čech knihy.
 • Pseudo parkinson syndrom.
 • Kuchyně platinum recenze.
 • Týden vědy a techniky olomouc.
 • Bolest bradavek před menstruací.
 • Vánoční věnec na dveře návod.
 • Oceánů.
 • Gangstagroup recenze.
 • Chromecast 4.
 • Vysoká hladina progesteronu.
 • Neschopenka 2019 prvni 3 dny.
 • Smlouva o zajištění školního stravování.
 • Nejhorší páry podle znamení.
 • Svatební místa v zimě.
 • Jiří růžek.
 • Dusty hill.
 • Malibu miley.
 • Henry hill zivotopis.
 • Somethingroyal.
 • Co je teriyaki.
 • Zubní instrumentářka kurz hradec králové.
 • Základní klasifikace ozbrojených sil.
 • Milenci v čase herci.
 • Duplikace chromatid.
 • Ikony ke stažení zdarma windows 7.
 • Pasta types.
 • Zubrovka tráva.
 • Odnětí prsu.