Home

Plicní fibróza vyšetření

Plicní fibróza často není vidět na rentgenu. 4; Mnoho plicních a srdečních onemocnění má podobné symptomy. 1; Lidé s IPF trpí často dalšími onemocněními, které mohou zhoršovat jejich dýchání. IPF je velmi závažné onemocnění. Odešlete pacienta na vyšetření co nejdříve Plicní nemoci se dělí do dvou hlavních skupin, existují poruchy restrikční a obstrukční, a právě spirometrie pomůže lékaři rozlišit, o kterou z těchto poruch se jedná. Při restrikčních poruchách (např. plicní fibróza) jsou všechny plicní objemy menší, ale rychlost výdechu zůstává normální Idiopatická plicní fibróza (IPF) - nemoc, která nezná slitování a zabíjí do tří let. Svou nemilosrdností se vyrovná agresivnímu onkologickému onemocnění. Na tuto nemoc upozorňují lékaři a pacientská organizace v rámci Světového týdne IPF, který začíná 5. října Idiopatická plicní fibróza - časná diagnostika má stále význam MUDr. Martina Doubková, Ph.D. Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Idiopatická plicní fibróza (IPF) je progresivní aobvykle fatální forma idiopatické intersticiální pneumonie (IIP). V posledníc Souhrn Idiopatická plicní fibróza (IPF) patří mezi nejobtížněji léčitelné a zároveň prognosticky nejzávažnější plicní nemoci. IPF doposud ve většině případů vedla ke smrti pacienta a pouze transplantace dokázala některým pacientům signifikantně prodloužit život. V roce 2011 bylo vytvořeno nové světové doporučení pro diagnostiku a léčbu této nemoci.

Bez léčby je plicní fibróza smrtelné onemocnění, lékaři nabízejí vyšetření 17. září 2019 15:03 Plicní lékaři otevřou ve středu dveře svých ambulancí a nabídnou lidem vyšetření Idiopatická plicní fibróza. Funkční vyšetření: restriktivní ventilační porucha, porucha plicní poddajnosti. Terapie [upravit | editovat zdroj] Protizánětlivé a imunosupresivní léky jsou málo účinné, protože hlavním patologickým mechanismem je zde patologická fibroprodukce, dnes se tedy v léčbě nepoužívají Plicní fibróza je závažné onemocnění plic, které může mít několik podob. Vždy je ale její příčinou chronický zánět plic , který je vyvolán chybnou imunitní odpovědí. Zanícená plicní tkáň se samostatně regeneruje a v postižených oblastech vytváří vazivové jizvy Dobrý den, nález na HRCT hrudníku - mírná subpleurální intersticiální plicní fibróza v plicních bazích se známkami aktivity (NSIP?) a drobným granulomem. Subpleurálně v plicních bazích jemná nodulace mléčného skla s drobnou retikulací vpravo s uzlem 7mm. *** Docházím do RÚ Praha pro suspektní Sscl - prozatím byl jen Raynaudův jev, kapilaroskopický nález a. Idiopatická plicní fibróza (IPF) Jedná se o onemocnění nejasné příčiny, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo. IPF se pravděpodobně rozvíjí u osob s vrozenými předpoklady (genetická predispozice) v důsledku působení vnějších vlivů

Portál pro pacienty s idiopatickou plicní fibrózou: Realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Identifikační číslo projektu: 30/14/NAP a 7/15/NAP (Národní akční plány a koncepce) Vlastník portálu a výhradní poskytovatel služeb Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140 00 Praha Jaké má onemocnění příznaky a jak se diagnostikuje? Nejčastějšími příznaky choroby, které přivádějí nemocného k lékaři, je námahová dušnost a/nebo kašel.Pacient se zadýchá při chůzi do kopce či do schodů, při pokročilejším onemocnění ale může mít pocit nedostatku vzduch u i při běžných denních činnostech, chůzi po rovině nebo v klidu uvedených vyšetření jednoznačné, ještě chirur-gická plicní biopsie (4, 5, 6). Vzhledem k tomu, že problematika intersticiálních plicních procesů je poměrně specifická, měl by být nemocný s průkazem IPP na HRCT hrudníku odeslán k dal-šímu vyšetření a stanovení diagnózy do Centra diagnostiky a léčby IPP

Intersticiální plicní procesy (IPP, též fibrotizující plicní procesy) jsou imunopatologické procesy na úrovni intersticia plic, tj. v oblasti interalveolární, v alveolech a v peribronchiu.Zabraňují účinné výměně plynů na alveolo-kapilární membráně a vedou k respirační insuficienci.. Jedná se o skupinu chorob různé etiologie, pro které je typická různá míra. Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci zpomaluje léčba, která v tuzemsku existuje pouhých 7 let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě. Příznaky idiopatické plicní fibróz Plicní fibróza způsobuje vznik jizev v plicní tkáni, ztluštění plicní stěny a snížení koncentrace kyslíku v krvi. Žádný lék na takové poškození neexistuje, plicní fibróza se tedy léčí pomocí kortikosteroidů, pirfenidonu či nintedanibu a někdy je nutná také transplantace plic

Idiopatická plicní fibróza - MojeMedicina

IPF čili idiopatická plicní fibróza se velmi špatně pozná, proto je obvykle diagnostikována až v pokročilém stádiu, kdy už lékař moc nezmůže. Pacient pak zažívá skutečná muka. Lapání po dechu, boj o kyslík, pocit topení se ve vodě - toto zažívají pacienti s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) - nemocí, která. HRCT plic - technika vyšetření, CT anatomie, Klíčová slova: výpočetní tomografie s vysokým rozlišením, difúzní plicní choroby, plicní intersticium. HRCT of lungs - technique, CT anatomy, basic types of pathological findings fibróza atp.) a podle toho mění i vzhled

Cystické bronchiektazie, zejména pokud je vyšetření hodnoceno pouze v axiální rovině, mohou imitovat plicní cysty (obr. 3). Bronchiektazie a bronchioloektazie Ireversibilní dilatace průdušek a průdušinek je častým HRCT nálezem u chronických plicních onemocnění Plicní fibróza (doslova zjizvení plic) je onemocnění dýchacích cest, v němž vznikají jizvy v plicní tkáni, což vede k vážným problémům s dýcháním. Vznik jizev a hromadění přebytečné vláknité pojivové tkáně vedou ke ztluštění plicní stěny a způsobují snížení koncentrace kyslíku v krvi Fibróza plic představuje skupinu onemocnění plic, která se vyznačují tím, že při nich dochází k náhradě plicní tkáně vazivem. Protože toto onemocnění postihuje především plicní alveoly, které zodpovídají za přísun kyslíku z vnějšího prostředí, je fibróza velmi nebezpečným onemocněním, které vede k dušnosti a v krajním případě může způsobit i smrt Plicní fibróza zasahuje plicní sklípky, které se v místech, kde přechází kyslík do krve, zajizvují vazivem a ztrácejí funkci. Lékaři příčiny této choroby neznají, ale rizikovými faktory je stárnutí, kouření a také dědičné předpoklady v rodině Téměř 800 vyšetření = 3 potvrzené nálezy vážné plicní nemoci. 19. 02. 2019 . Idiopatická plicní fibróza - vzácné onemocnění, které je třeba objevit včas. Šanci na delší a kvalitnější život dostali 3 lidé, u nichž lékaři potvrdili, že mají idiopatickou plicní fibrózu (IPF)

Spirometrie (funkční vyšetření plic) - Vitalion

Idiopatická plicní fibróza (IPF) patří mezi nejobtížněji léčitelné a zároveň nejzávažnější plicní nemoci s prognózou podobnou rakovině plic. Velmi pravděpodobně jsou epidemiologická data v řadě zemí podhodnocena, neboť IPF bývá dia­gnosticky zaměňována s jinými dia­gnózami nebo není dia­gnostikována vůbec Chronická forma naopak může na rtg hrudníku imponovat jako jakákoliv jiná plicní fibróza. Rovněž funkční spirometrické vyšetření záleží na rozsahu postižení, bývá restrikční ventilační porucha a zvláště snížení plicní difuze. Diagnózu mohou podpořit kožní ev. serologické testy Idiopatická plicní fibróza (IPF) patří mezi nejobtížněji léčitelné a zároveň prognosticky nejzávažnější plicní nemoci. Vzhledem ke značným změnám v diagnostických a léčebných doporučeních od roku 2011 jsme považovali za vhodné vytvořit přehledný doporučený postup ČPFS pro lékaře v ČR Základní funkční vyšetření plic plicní objemy a kapacity, objemy při usilovném exspiriu (forced expiratory volumes) a křivka závislosti toku vzduchu na objemu (flow/volume curve). Idiopatická plicní fibróza, Intersticiální zánět plic, Tuberkulóza, Pnuemoektomie, Zánět plic

Vyšetření celkové plicní kapacity, reziduálního objemu, proudových odporů v dýchacích cestách. Dovoluje odlišení obstrukčních a restrikčních plicních chorob, stanovení stupně hyperinflace. Pacient je krátkodobě zavřen v průhledné vyšetřovací kabině a provádí dechové manévry dle instrukcí vyšetřující sestry Plicní fibróza. Vnitřní Plicní hypertenze Po vyšetření EKG odborny lékař doporučil vyšetření na plicní hypertenzi. Muj... Plicni hypertenze Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda moje potíže nemohou souviset s touto chorobou.... Plicní hypertenze a nedomykavost chlopně Dobrý den, byla mi zjištěna lehká až střední PH. Vyšetření plicní difúze. Typickou restrikční poruchou je plicní fibróza (vazivová přeměna plic). Toto onemocnění snižuje pružnost plic, zhoršuje schopnost pořádně se nadechnout. Snížena je totální kapacita plic a s ní i reziduální objem, jejich vzájemný poměr však zůstává normální.. Přijímáme také nové pacienty na preventivní vyšetření plic. Více aktualit. Kontakt. 299 299 230. 725 417 994. Přijímáme pouze objednané pacienty. Prosíme, objednávejte se na uvedených tel. číslech. Plicní fibróza. Dechové potíže při fyzických aktivitách

Idiopatická plicní fibróza (IPF) Nespecifická intersticiální pneumonie (NSIP) Vyšetřovací proces -zobrazovací vyšetření Ze základních vyšetření však obvykle jasno nebývá a jsou třeba další vyšetření, z nichž j Vitální kapacita plic je objem vzduchu, který je možné daným člověkem vdechnout při maximálním úsilí. U žen činí hodnota cca 4 litry u mužů je vyšší, cca 5,6 litrů. Záleží však na trénovanosti jedince. Lidi, kteří se hloubkově potápějí či zadržují dech na čas, mají vitální kapacitu mnohem vyšší Idiopatická plicní fibróza je chronické progresivní onemocnění postihující výhradně dospělé jedince, a to převážně ve středním a starším věku. Až do nedávné doby bylo onemocnění prakticky neléčitelné. To se však změnilo s objevem antifibrotických léků, které významně změnily prognózu nemocných Indikace: Vyšetření Astrup provádíme tehdy, když máme podezření na rozvrat vnitřního prostředí organizmu se vznikem překyselení a poklesem pH vážnější formy plicních chorob (CHOPN, plicní fibróza apod.) a případy laktátové acidózy. Astrup je samozřejmě indikován u podezření na přítomnost cyanózy

Diagnózy

Idiopatická plicní fibróza - nemoc, která nezná slitování

 1. Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Nemoc, která postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let
 2. Plicní fibróza a její četnost. Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. trpí IPF ve světě přibližně pět milionů pacientů. Výskyt v průměru lékaři odhadují na 13 až 20 na 100 000 obyvatel
 3. Plicní fibróza - závažnost nálezu Dobrý den, nález na HRCT hrudníku - mírná subpleurální intersticiální plicní fibróza v plicních bazích se známkami aktivity (NSIP?) a drobným granulomem. Subpleurálně v plicních bazích jemná nodulace mléčného skla s drobnou retikulací vpravo s uzlem 7mm
 4. Plicní fibróza se řadí do skupiny tzv. infiltrativních plicních onemocnění, která zahrnuje celé spektrum poruch s různými příčinami, avšak s podobnými klinickými příznaky a difúzními patologickými změnami, které postihují zejména interalveolární intersticiální plicní tkáň (tj. plicní tkáň mezi jednotlivými plicními sklípky)
 5. IPF - idiopatická plicní fibróza Tento přehled vysvětluje, co IPF je a jak je diagnostikována, léčena a zvládána. Idiopatická plicní fibróza neboli IPF je dlouhodobé (chronické) plicní onemocnění. IPF je součástí velké skupiny nemocí, které způsobují zjizvení plic (to se nazývá fibróza)
 6. Plicní fibróza je postižení plicního intersticia charakterizované jeho jizvením a zánětem. Tyto procesy vedou k tomu, že plíce je tuhá a nemůže plnit své respirační funkce. Příčiny plicní fibrózy jsou: Plicní biopsie-vyšetření poškození plicní tkán.
 7. Vyšetření dechových funkcí plicní fibróza, deformity hrudníku, porucha dýchacích svalů, jejich inervace nebo funkce nervosvalové ploténky, plicní edém, pneumonie, Restrikční porucha plicní ventilace. 11 Restrikční porucha plicní ventilace. 12 normální stav obstrukčn

 1. Plicní fibróza Symptomy. dušnost, suchý kašel, únava, slabost, únava po sebemenší fyzické aktivitě, promodrání konečků prstů. Co je to? Plicní fibróza je závažné chronické onemocnění plic, při kterých se část funkční plicní tkáně v důsledku onemocnění přemění na tuhou a jizevnatou tkáň
 2. Všeobecná plicní ambulance představuje první kontakt pacientů, odeslaných k pneumologickému vyšetření, s plicní klinikou. S pomocí vyšetření včetně rentgenového a funkčního vyšetření plic je rozhodnuto v rámci diferenciální diagnostiky o charakteru onemocnění. intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza.
 3. Cystická fibróza je velmi vážné a i přes pokroky medicíny v posledních letech nevyléčitelné onemocnění. Navíc je poměrně časté, vyskytuje se v poměru jeden nemocný na 3000 narozených (1:3000)a vyskytuje se převážně u bílé rasy (asiaté a černoši postiženi téměř nejsou)
 4. Idiopatická plicní fibróza (IPF) poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání
 5. Plicní ambulance. Naše plicní ambulance byla založena r. 2004 Dr. Z. Skácelem a Dr. Z. Pekárkem, v r. 2009 přeměněna na Pneumo-host s.r.o. (Dr. Skácel a Dr. Pekárek jsou jejími jednateli) a rozšířena o další lékaře (v současné době zde pracujeme čtyři lékaři, tři zdravotní sestry a asistentka k obsluze a vyřizování telefonní a mailové komunikace)
 6. V případě překročení kapacity ambulance bude možné se v tyto hodiny osobně k vyšetření objednat na jiný vhodný termín, dodala primářka. Idiopatická plicní fibróza je onemocnění, při kterém jsou vzdušné plicní sklípky nahrazovány hutnou fibrózní tkání, což vede k omezení funkce plic
 7. Plicní fibróza poškozuje plicní sklípky a jizví je, čímž bere plochu k dýchání. Plíce začínají tuhnout a člověk se nemůže nadechnout. Bohužel lékaři neumějí nemoc vyléčit, jen zmírnit postup samotné nemoci. S pokročilou plicní fibrózou mohou být lidé kandidáty na transplantaci plic

Idiopatická plicní fibróza je spojena s histopatologickým a/nebo s radiologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie. V důsledku tvorby vaziva vzniká tzv. voštinovitá plíce. Asi u 75 % pacientů se objevuje krepitus a paličkovité prsty. Radiologické vyšetření Obsah stránky Projekt Sdružení Idiopatická plicní fibróza. Vedoucí projektu: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. Telefon: 261 082 163 nebo 261 083 72

Idiopatická plicní fibróza

O idiopatické plicní fibróze. Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci zpomaluje léčba, která v tuzemsku existuje pouhých sedm let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě Cystická fibróza. Cystická fibróza (CF) je relativně častá geneticky podmíněná choroba způsobená mutací genu umístěném na chromozomu 7. Každá tělesná buňka (s vyjímkou spermií u mužů a vajíček-oocytů u žen) má 46 chromozomů respektive 23 párů chromozomů, z nichž polovina se dědí od matky a druhá polovina od otce Vyšetření, které pak určí, zda se může jednat o idiopatickou plicní fibrózu, je výpočetní tomografie hrudníku. Přestože IPF u člověka začíná obvykle v pozdějším věku a především na genetickém základu, tak i mladí lidé by měli být obezřetní a předcházet vlivům, které vznik této nemoci mohou snadněji vyvolat Idiopatická plicní fibróza (IPF) je závažné plicní onemocnění charakterizované progresivní fibrotizací plicní tkáně na podkladě patologického vzoru hojení alveolárních lézí. Onemocnění vzniká u jedinců středního a staršího věku, kteří nesou genetickou dispozici k fibroproliferaci. Klinický obraz není jednotný Idiopatická plicní fibróza . Genetické vyšetření se běžně neprovádí ani u této skupiny nemocných, protože jeho výsledek nevede ke změně dalšího rozhodování o léčbě onemocnění. Zevní vlivy - IPF častěji postihuje nemocné, kteří kouří nebo v minulosti kouřili. Často bývá zmiňován i kontakt s různými.

Idiopatická plicní fibróza se řadí do rozsáhlé skupiny chorob označovaných jako intersticiální plicní procesy. Diagnostika: diagnóza je určena na základě souboru laboratorních a funkčních vyšetření, rentgenu, CT (HRCT), bronchoskopie, případně biopsie a histologickém vyšetření vzorku plicní tkáně Nejčastější indikace k vyšetření. diagnostika obstrukčních onemocnění (astma bronchiale, cystická fibróza, bronchitidy), průkaz restrikčních onemocnění plicní tkáně (idiopatická plicní fibróza, hemosiderózy, sarkoidózy) sledování průběhu léčby plicního onemocnění, po léčbě zjištění příčiny dušnost Jaterní fibróza Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se dá ze sonografickeho vyšetření břicha poznat pokročila jaterní fibroza, nebo se rozlišuje pouze steatoza, případně ložisko. Další otázka je,v případě že by se jednalo o fibrozu F3, je tento proces vratný v případě totální změny zivotospravy? Alkohol nepiji dva..

Idiopatická plicní fibróza, i ve spojitosti s dalšími zdravotními obtížemi, bohužel Zdenka připravila o možnost intenzivněji sportovat. Kolo a tenis už fyzicky nezvládám, při plavání se mi nedostává dechu. Tyto aktivity jsem proto vyměnil za procházky a pořídil jsem si vířivku, sděluje Byla jsem poslána na rtg a na CT srdce a plic a paní dr.si myslí,že by to mohla být pl.fibrosa,že si se mnou ale neví rady a odeslala mne na plic.kliniku na pořádné vyšetření.Zde jsem bez víkendů ležela 3 týdny -kromě laboratoře vyšetření EKG,znovu CT,echo,vyšetření plicní propustnosti,bronchoskop.vyšetření. Takzvaná idopatická plicní fibróza, při níž se na plicích tvoří malé jizvičky, v Česku trápí asi 800 pacientů. Lékařům při vyšetření zní dýchání pacienta jako chůze po zmrzlém sněhu nebo otevírání suchého zipu, řekla na tiskové konferenci přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty a Thomayerovy. Plicní hypertenze a plicní embolie David Zemánek Diagnostika - RTG hrudníku Nízká senzitivita i specificita Diferenciální diagnostika Atelektáza, elevace bránice na postižené straně, oligémie, zvětšený hilus, prominenci plícnice, plicní infarkt - Krevní plyny Hypoxémie Hypokapnie Respirační alkalóza Diagnostika - D-dimery Produkt degradace fibrinu plazminem Vysoká. Idiopatická plicní fibróza patří k vzácným onemocněním - a proto na ni lékaři upozorňují v rámci Dne vzácných onemocnění, který připadá na 28. února. Idiopatická plicní fibróza je vzácné onemocnění, s nímž se lékař nesetkává denně. Je důležité, aby o této nemoci věděl a uměl ji rozpoznat

Než se Zdenek (73) dozvěděl diagnózu, neměl o této nemoci

Bez léčby je plicní fibróza smrtelné onemocnění, lékaři

Plicní onemocnění se snadno detekujípomocí počítačové tomografie (CT) a ultrazvuku. Každou diagnózu je však třeba potvrdit, zejména pokud jde o závažná onemocnění, jako je pneumonie, plicní fibróza nebo rakovina. Plicní biopsie je metoda, která může% Potvrdit nebo vyvrátit diagnózu Pro vyšetření v uvedený den není nutné se předem objednat, stačí přijít do ambulance plicního oddělení v přízemí budovy B v čase od 8 do 12 hodin. Idiopatická plicní fibróza je onemocněním nejasné příčiny, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo všeobecnost Plicní fibróza je respirační onemocnění, které se vyskytuje, když se v plicích vytvoří tkáň místo normální plicní tkáně. Obrázek: znázornění plicní fibrózy; Všimněte si přítomnosti jizevní tkáně (nazelenalé) v levé plíci. Z webu: lungsandyou.com Existují dvě formy plicní fibrózy: idiopatická forma, u které dosud nebyla nalezena přesná. Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci zpomaluje léčba, která v tuzemsku existuje pouhých sedm let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě

Multimédia | Interní propedeutikaPlicní ambulance | PNEUMO-HOSTPPT - 40
 • Daniela peštová tommaso buti.
 • Dírky v listech růží.
 • Rhabdomyosarkom kazuistika.
 • Klasické linecké cukroví.
 • La oliva cafe restaurant jihlava.
 • Tužka se jménem.
 • Radniční sklípek litoměřice.
 • Stopy vlka ve sněhu.
 • Marketing na facebooku pdf.
 • 3 dílné obrazy.
 • Jak vypadala železná opona.
 • Vodafone sledovani telefonu.
 • Nové telefony samsung.
 • Dětské orl české budějovice.
 • Openshot video editor 32 bit.
 • Pohádkové pobyty.
 • Autoimunitní zánět míchy.
 • Iphone photo download to pc.
 • Krátký trup.
 • Pobřeží slonoviny fotbal.
 • Kuře na paprice recept pro začátečníky.
 • Míšní léze neurologie.
 • Samolepící držáky kabelů.
 • Ford mondeo 2000.
 • Salvador dali obrazy.
 • Školka na výhledu hostivice.
 • No limit plzeň.
 • Jaký tvaroh na míša řezy.
 • Tomb raider recenze.
 • Film o otroctví černochů.
 • Megamouth shark.
 • Divadlo sklep macháček.
 • Autoimunitní zánět míchy.
 • Algifen na zacatku tehotenstvi.
 • Kočka rys.
 • Farma naděje.
 • Citroen c4 aircross recenze.
 • Skype kam se ukládá historie.
 • Beth hart discography.
 • Star wars klonové války 2 série cz dabing download.
 • Taxi aaa.