Home

Polární oblasti prezentace

Polární oblasti Anotace: Tato prezentace slouží žákům jako názorná pomůcka k výuce o polárních oblastech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci poznávají, jaké podnebí převažuje v polárních oblastech a která zvířata a rostliny zde dokáží přežít Polární pásy. nejchladnější oblasti na Zemi. jsou po většinu roku zaledněné. sníh taje jen za krátkého polárního léta, kdy slunce svítí po celých 24 hodin. Víš, co by se stalo, kdyby led na pólech roztál? Kdyby led na pólech roztál, hladina moří by vystoupila o několik desítek metrů a zaplavila by New York, Londýn. Otázka: Polární oblasti Předmět: Zeměpis Přidal(a): Dawers - na Zemi se severní polární oblast označuje jako Arktida a jižní polární oblast jako Antarktida - polární kruh je pomyslná rovnoběžka se souřadnicemi 66° 33´ severní šířky ohraničující tzv. polární vrchlík naší zeměkoul

Polární oblasti - Arktida a Antarktida - zeměpis

Země. Na Zemi se severní polární oblast označuje jako Arktida a jižní polární oblast jako Antarktida.Zatímco vymezení jižní polární oblasti je vcelku jednoznačné (pevnina Antarktidy a okolní moře), v okolí severního pólu jsou poměry složitější Polární oblasti Arktida a Antarktida jsou nejstudenější oblasti na světě. Arktida je území ohraničené severním polárním kruhem, myšlenou čarou kolem severního pólu. Uprostřed se nachází Severní ledový oceán, většinou zamrzlý. Na okraji je pás tundry. Antarktida je kontinent u jižního pólu. Patří k ní i okolní. Polární oblasti - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy

polární oblasti, vrcholky hor, nejsušší oblasti pouští. Biosféra. Rozmístění a rozmanitost organismů hlavně ovlivňuje: zeměpisná . šířka - různá intenzita slunečního záření (šířkové pásy), Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: ucite Polární pás - prezentace DUM PŘ 22 křížovka polární pás Život v oceánech DUM PŘ 23 křížovka - oceány . Video deštné lesy . Video savany . Video pouště . Video stepi . Video lesy mírného pásu Menu. Základní pojmy: Polární pustiny, tundra, tajga, listnaté a smíšené lesy mírného pásu, pouště, subtropické rostlinstvo, monzunové opadavé lety, tropický deštný les, vysokohorské oblasti ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - dějepis: VLASTIVĚDA - zeměpis: PŘÍRODOVĚDA: 01. Opakování dějin - letopočty: 01. Praha a její okol Polární oblast Prezentace Metodický pokyn hustoty ledu a mořské vody je obvykle kolem 90 % objemu kry ponořeno pod hladinou - největší ledová kra v oblasti severního Atlantiku byla 168 m vysoká !!! - jsou velmi nebezpečné pro lodní dopravu. Nejznámější katastrofou je potopení Titanicu v roce 1912 Antarktická ledová kra.

Evropa - přírodní krajiny Zpracováno v rámci projektu FM - Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 Mgr. Zdeněk Kunčar, Mgr. Lucie Tvardkov Polární oblasti jsou, jak již název napovídá, místa, která se nachází za polárním kruhem. Ten je vymezen rovnoběžkami na 66° 33′ severní a jižní zeměpisné šířky. V polárních oblastech nejsou dny, jak je známe z mírného pásu, ale čím je místo blíže k pólu, tak tím delší dny a kratší noci Informace z mojí prezentace [1] Šelfový ledovec = ledovec, který plave na vodě, ale zároveň je spojený s pevninou [2] Permafrost je půda, která nerozmrzá ani v létě . Další podobné materiály na webu: Význam polárních oblastí a světového oceánu; Polární oblasti - Arktida a Antarktida - zeměpis; Evropa - otázka.

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách od 80 do 100 km, nejčastěji kolem 100 km (v ionosféře - oblast vysoké koncentrace iontů a volných elektronů), někdy zasahující i do výšek několika set km. Je to jeden z hlavních jevů vesmírného počasí.Běžně se vyskytují v polárních oblastech (jižní záře. 49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Od severního pob řeží Evropy, Asie a Ameriky až k severnímu pólu se rozprostírají oblasti polárních pustin.Na jižní polokouli se tyto pustiny vyskytují v oblasti Antarktidy živočichové - sobi, pižmoň, polární liška, lední medvěd, tuleni, mroži POLÁRNÍ PÁS Na severní polokouli je za severním polárním kruhem, na jižním kolem polárního kruhu. Jsou to velmi studené oblasti, většinu roku zaledněné. Střídá se zde polární den a noc. POLÁRNÍ PUSTINY 1. SEVERNÍ POLÁRNÍ PÁS-ARKTID Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o zajících. Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce zajíců. Klíčová slova: - zajíc bělák - polární oblasti - králík divoký - rodí holá a slepá mláďat Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický Výstup: Ţák dokáţe charakterizovat hlavní oblasti Polární klima - za polárním kruhem (dlouhé zimy, krátká léta

Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Polární oblasti. Výklad je doplněn tajenkou pro snazší upevnění učiva střední část S oblasti vyplňuje Severní ledový oceán jehož střední hloubka je 1328 m, v oblasti severního pólu je hluboký 4087 m 26,4 mil. km² lední medvěd, mrož, polární liškalesní porosty centrum J oblasti je kontinent, střední výška povrchu je 1830 m (vč. ledovce), J pól 2835 m n. m. 52 mil. km

V tomto ročníku se na učíme o Africe a dalších zemích.Též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi ( části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény Norsko, polární oblasti Čtení z deníků Fridtjofa Nansena z polární výpravy na lodi Fram v letech 1893-1896. Roku 1893 vyrazil norský polárník Fridtjof Nansen na jednu z nejproslulejších objevitelských cest všech dob

1. Polární kraje (video 5 min.) Krajina nejblíže polárním pólům - spadlý sníh se hromadí a mění se v led pokrývající obrovské plochy - pevninský ledovec. A. Severní polární kraje. Patří sem ostrov Grónsko (největší ostrov, téměř celý pokrytý ledovcem) + ostrovy v blízkosti severního polárního kruh Polární oblasti: Oblasti trvale neosídlené, zato překypující endemickými druhy živočichů a neobvyklými přírodními úkazy. Léta jsou zde krátká a zimy dlouhé, s teplotami až pod -50°C. Téměř celá Antarktida je trvale pokryta silnou vrstvou ledu. moderní webhosting pro internetové prezentace a aplikace, správa. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Polární oblasti - Arktida a Antarktida. Prezentace má poskytnout základní informace o dané oblasti. Zvyšuje motivaci žáka pomocí názorných obrázků. Podporuje aktivitu žáka a potřebu vyhledávat další informace. Klíčová slova: Arktida,. Polární oblasti. obecné značení pro region v blízkosti zeměpisného pólu planety. na Zemi se severní polární oblast označuje: Arktida a jižní polární oblast- Antarktida. vymezení jižní polární oblasti je vcelku jednoznačné Prezentace aplikace PowerPoint.

Polární oblast - Wikipedi

 1. Prezentace je o světových oceánech a polárních oblastech. Nechybí slapové jevy, vlny, tsunami, znečištění oceánů, hospodářský význam a mnoho dalšího. Osnova: Světový oceán a polární oblasti Oceány Světový oceán zaujímá 71% zemského povrchu Oceány pohlcují až 85% slunečního záření-zásobárna tepl
 2. árky/referáty. Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2. Charakteristika: Prezentace vymezuje rozsah polárních oblastí a poté stručně charakterizuje Antarktidu, Jižní oceán, Arktidu i Grónsko. Zmiňuje se také o objevování Antarktidy a významných Češích, kteří.
 3. g. Výklad. Upevňování znalostí
 4. Na Zemi máme dva póly - severní a jižní. Okolo těchto pólů se rozprostírají polární oblasti. U severního pólu se polární oblasti říká Arktida, u jižního pólu je pak Antarktida.. V obou oblastech panuje velmi chladné podnebí, kdy mohou teploty klesat až k - 90 °C

Polární oblasti - referát - Seminárky, referáty, maturitní

Lokalizace tundry severní okraj Sibiře, Skandinávie, Kanady, Aljašky pobřežní oblasti Grónska Obr. 4: Rozložení tundry Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Fauna a flóra tundry Fauna polární lišky. Ty odpovídají určitým podmínkám prostředí (teplota, srážky) v daném pásu. Hlavní biomy: a) Polární oblasti - mají nejméně vhodné podmínky pro život, žijí zde například lední medvědi, tuleni, tučňáci (nejvíce organismů žije v moři) Polární pustina • Trvale pokryta ledem • Ostrovy Severního ledového oceánu a Antarktida • Žádné vyšší rostliny Tundra • Permafrost - trvale zmrzlá půda, v létě rozmrzá jen slabá vrstva na povrchu • Nejsevernější oblasti Evropy, Asie, Ameriky a Antarktidy, Grónsko a přilehlé ostrovy • Mechorosty. VY_32_INOVACE_Z0115 - Subpolární a polární oblasti VY_32_INOVACE_Z0116 - Mírný, subpolární a polární pás VY_32_INOVACE_Z0117 - Světové obyvatelstvo - rozmístění,migrac

Polární oblasti: referá

Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o medvědovitých šelmách. od tropů po polární oblasti Mezi medvědovité šelmy patří - medvěd hnědý, lední, baribal, ušatý, pyskatý, brýlatý, malajský K medvědům se taky řadí pandy a mývalové ZÁSTUPCI (referáty na vybrané savce) Medvěd. Zatímco vymezení jižní polární oblasti je vcelku jednoznačné (pevnina Antarktidy a okolní moře), v okolí severního pólu jsou poměry složitější. Jednak proto, že v okolí je více pevnin, jednak vzhledem k přítomnosti mořských proudů, které části Arktidy oteplují Prezentace PODNEBNÉ PÁSY obr. č. 1 Podnebí ve světě v různých částech světa odlišné ovlivňuje skladbu rostlinstva a živočišstva obr. č. 2 Faktory ovlivňující podnebí vzdálenost oblasti od rovníku úhel dopadu slunečních paprsků, který určuje množství dopadajícího slunečního záření obr. č. 3 obr. č. 4 Kdy.

www.brumlik.estranky.cz - Přírodověda - 5.ročník ..

 1. Anotace: Prezentace slouží k výkladu, osvojení a procvičování učiva Evropa -přírodní poměry, vodstvo. Na prezentaci navazuje pracovní list. Datum: 6.10.2013 1. EVROPA - přírodní poměry, vodstvo Obrázek 1 2. roku neroztaje (polární oblasti, vysoké hory
 2. A pokud jde o oblasti kolem rovníku, tam už zřejmě brzy nebude mít ani co mizet. Na Kilimandžáru, nejvyšší hoře Afriky, již zbylo pouhých 12% původního zalednění. Naštěstí se nemusíme bát o Antarktidu. Pokud se totiž oteplí, v jižní polární oblasti začne sněžit a objem roztátého ledu se okamžitě zase vyrovná
 3. imální,většinou je to jen sníh přivátý větrem-střídá se tu polární den a no
 4. POLÁRNÍ OBLASTI Polární oblast je obecné označení pro region v blízkosti zeměpisného pólu planety. Na Zemi jsou polární oblasti zčásti pokryté ledem. Polární oblasti = severní a jižní zemský pól + okolí podobné přírodní poměry Najděte si v atlasu mapy polárních oblastí

Výukový portál [Z] 2

Slunce Hmotnost 1,989 × 1030 kg Průměr 1 392 000 km Průměrná hustota 1,4 g cm-3 Doba rotace: 25 dní - rovník 35 dní - okolo polů Tíhové zrychlení 28 g ≈274,68 m s-2 Celkový výkon 4 × 1026 W Povrchová teplota 5 700 Speciální vzdělávací potřeby: Školní atlas světa Klíčová slova: podnebí, vegetační pásy Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák II. stupně - 7. ročník Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělání - druhý stupeň Typická věková skupina: 12 - 14 let PODNEBÍ Ovlivněno vzdáleností od. Arktida, Antarktid 4. Polární oblasti - Arktida. • A NOTACE: Prezentace slouží jako textová a obrazová podpora k výuce Arktida, předpokládá práci s atlasem. • A UTOR: Mgr. Hana Brýdlová • E VALUÁTOR: Mgr. Přemysl Dvořák • S PECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY: žádné • C ÍLOVÁ SKUPINA: 16 - 18 let • K LÍČOVÁ SLOVA: polární.

POLÁRNÍ LIŠKA VLK OBECNÝ Tropický deštní prales - hodně tepla, hodně vody MANGROVNÍKOVÉ LESY Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP ZŠ Valašská Bystřice Polární pás, oceány. DUM číslo 18752. Nová Prezentace je doplněna zajímavostmi ze života živočichů daného pásma. DUM je určen pro 5. ročník ZŠ, je vhodný pro procvičování učiva. Klíčová slova: polární pás, Arktida, Antarktida: Relevantní materiály vznikají v oblastech, kde je trvalý sníh => polární oblasti + vysoká pohoří; na sníh napadne další => stlačování => zpevnění => firn (už ledové krystalky) => další stlačování => souvislý led; ledovce: horské; pevninské . A. Pevninské ledovce . mnohem větší než horské (tloušťka až 3 - 4 km Prezentace České polární stanice na Špicberkách (Bergen, 6.6.2016) 09.06.2016 / 11:03 | Aktualizováno: 18.09.2017 / 09:26 Na pozvání velvyslance JUDr. Milana Dufka se dne 6. června 2016 v Bergenu uskutečnilo setkání členů České polární stanice na Špicberkách s norskou odbornou veřejností i dalšími norskými hosty, jakož i prezentace České polární stanice při.

Luštěnky Zápisy 5

PPT - Vývojové vady orofaciální oblasti PowerPoint

Tropy, subtropy, mírný pás, polární oblasti - prezentace maturitních otázek č. 7 a 8. Domácí četba. 13. 10. 2017. Hydrosféra, pedosféra a biosféra. Malá písemka. Prezentace maturitního tématu a její zhodnocení, doplňující otázky k prezentaci. Pracovní list k pedosféře a biosféře (osnova maturitní otázky) Nabídka: tropické deštné lesy , savany , pouště a polopouště , stepi , lesy mírného pásu , tajga , tundra , polární oblasti , moře a oceány Savci biomů světa Pracuj s textem v učebnici (str. 39 - 41)

zoogeografické oblasti: Australská - tvoří ji oblasti tropické, mírného pásu a pouštní (vačnatci a vejcorodí) emu, kasuár, kivi, bahník, koala, klokan, ptakopysk, ježura Jihoamerická (=neotropická) - tropy, stepi, savany, pouště - izolace vedla ke vzniku specifické faun Webová prezentace byla spuštěna. 29.11.2010 08:55. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. polární oblasti Kontakt. Fauna polárních oblastí. Čím blíže k pólu, tím je polární noc delší. V oblasti pólů trvá půl roku ] c dnů zcela pod horizontem, a dalších c dnů částečně pod horizontem Slunce nevychází trvá polární noc, následně půl roku nezapadá polární den . Opačný jev - polární den Polární noc 2 Př_105_Savci_polární oblasti, moře a oceán. Anotace: Digitální učební materiál je určen k procvičování učiva. Žáci si opakují získané vědomosti a procvičují dovednosti. Díky nim zařadí jednotlivé savce do ekosystému, ve kterých se vyskytují Příbuzné obrázky: zvíře polární savec příroda sníh. 480 Obrázky zdarma z Polární Zvířata. 1448 1330 127. Island Polární Liška. 548 542 50

Lemna minor - okřehek malý

Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vám představili náš web zaměřený na polární plavby. Pro všechny zájemce o plavby do destinací, jako jsou Antarktida, Arktida, Norsko, Grónsko nebo Špicberky, jsme připravili podrobné informace o destinacích a také nabídku plaveb.U nás najdete nejkomplexnější nabídku těchto plaveb na českém trhu 5. ROČNÍK TÉMATICKÝ OKRUH - ROZMANITOST PŘÍRODY, ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Autor: Mgr. Marcela Peterková email: marcela.peterkova@1zs-pb.c Kromě interdisciplinarity setkání je naším záměrem podporovat spolupráci mezi jednotlivými týmy pracujícími v oblasti polárního výzkumu. V neposlední řadě je hlavním cílem prezentace nejnovějších výsledků české a mezinárodní polární vědy, jakož i podpora přenosu odborných informací studentům a.

Jak se polární zvířata brání chladu ? - PŘÍRODA

Polární oblasti Jsou oblasti sněhu a ledu Podnebný pás - polární Počasí - zimní teploty -70˚C, rychlost větru 200km/ Polární pás Severní polární pás = ARKTIDA Jižní polární pás = ANTARKTIDA Oblasti - velmi studené, většinou zaledněné. Sníh roztaje jen v letním polárním období - velmi krátké. Slunce v tuto dobu svítí celých 24 hodin. Polární noc trvá asi půl roku, v té době je slunce jen nad obzorem, někdy ani nevychází polární oblasti les travnaté oblasti tropického a subtropického pásu chladná oblast mezi tajgou a polárními oblastmi, bez lesů velmi vlhké lesy v tropickém pásu lesnatá oblast v mírném pásu jehlinaté lesy, hlavn v Kanad a na Sibiři velmi suché oblasti, kde je málo vody, jsou hlavn kolem obratník lišejníky, zakrslá polární vrba a hlavně dryádka osmiplátečná Ve stepním pásmu rostly většinou různé druhy vrb, bříza bílá a zakrslé formy borovic. V nejteplejších meziledových dobách v oblasti střední Evropy rostly duby, buky, lípy, jasany, habry, olše, lísky a hlohy POLÁRNÍ PÁS. Dlouhá mrazivá zima a krátké chladné léto. PODNEBNÉ OBLASTI MÍRNÉHO PÁSU. VNITROZEMSKÉ (KONTINENTÁLNÍ) PŘÍMOŘSKÉ (OCEÁNSKÉ) Oblast západní Evropy. Vliv Atlantského oceánu způsobuje vlhké a deštivé podnebí Prezentace aplikace PowerPoin

Geopolitika polárních oblastí - seminární práce Studijni

 1. Prokaryotní organismy Sinice Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Sinice - Cyanobacteria Sinice nejstarší fotosyntetizující organismy (3.5mld) výskyt: Všechny biotopy Země - sladkovodní i mořský plankton , extrémní stanoviště - horké prameny, pouště, polární oblasti, v nárostech, v půdě, na.
 2. vznikají v oblastech, kde je trvalý sníh => polární oblasti + vysoká pohoří na sníh napadne další => stlaþování => zpevnní => firn (už ledové krystalky) => další stlaþování => souvislý led ledovce: horské pevninské A. Pevninské ledovce mnohem vtší než horské (tloušťka až 3 - 4 km
 3. Polární noc Klima: oblasti tlakových výší velký význam pro rovnováhu klimatu Arktida: studená zima (teploty až -60°C,) v létě teplota krátce vystupuje nad bod mrazu léto: srážky 100 - 250 mm Antarktida: extrémní podmínky (v zimě průměrná teplota -72°C, v létě -36°C ), umocněné vysokou nadmořskou výškou a.
 4. Zmenšený model Země. Obratník na 23,5 stupně jižní šířky nad nimž Slunce vrcholí 21. prosince. Křížovka - řešení Tajenka: polární kruh - je myšlená kružnice, která odděluje na povrchu Země oblasti, kde alespoň jeden den v roce nevystoupí Slunce nad obzor (tzv. polární noc) nebo nesestoupí pod obzor (polární den)
 5. Na území Aljašky se rozkládají polární a subpolární oblasti chladného podnebného pásu,vlhká přímořská oblast mírného pásu a oblast vysokohorská.Polární oblast se nachází na severu Aljašky,kde je trvale zmrzlá půda a zima zde trvá 9 měsíců.V zimě trvá více než 2 měsíce polární noc a v létě je polární.
 6. Kryosféra a polární oblasti CoreH2O (kandidát na EE-7 core) 3.11.2009 Výzva k předkládání návrhů na vědecký cíl a způsob realizace družice ESA Earth Explorer-8 17 • start odhadem 2016 • dráha téměř polární, slunečně-synchronní ve 645 - 666 km, 18:00 (LTAN) • SAR v pásmech X (9.6 GHz) a Ku (17.2 GHz
 7. Na stránkách společných pro 6.A i 6.B najdete zadání prezentace, kterou máte připravit a s kým ji máte připravit, podmínky pro vypracování a termín odevzdání. + napíšeme na tundru test, nové téma polární oblasti. 9.5.2014 UČIVO: Polární oblasti; 6.5.2014 UČIVO: Tundra; 2.5.2014 UČIVO: Lesy mírného pás

Vytvořte prezentace o vaší oblasti. Zkuste do ní dostat co nejvíce podstatných inromací. Spolupracujte, dejte si na tom záležet, ať je to dobrý učební materiál pro ostatní - ti totiž o vaší oblasti neví nic a budou se to muset dozvědět Prezentace aplikace PowerPoint Author: Buresova Last modified by: Mgr. Přemysl Velek Created Date: 6/8/2006 7:34:45 AM projekce dopadů změny klimatu Snímek 12 POLÁRNÍ OBLASTI - projekce dopadů EXTRÉMY : Zvýšená četnost a intenzita extrémních jevů počasí zvětšují dopady ZK (**) Snímek 15 Udržitelný vývoj může. prezentace. PDF. Tundry a polární oblasti - Živočichové a rostliny žijící v polárních oblastech. sekunda. prezentace. PDF. Moře a oceány - Organismy žijící v mořích a oceánech. sekunda. prezentace. PDF. Cizokrajné ekosystémy PODNEBÍ NA ZEMI PODNEBNÍ ČINITELÉ Šířková stupňovitost (vzdálenost od rovníku) Proudění vzduchu na Zemi Vzdálenost od moře Nadmořská výška (s rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota i tlak vzduchu) Mořské proudy (viz. Hydrosféra) Šířková stupňovitost Sluneční paprsky - hlavní zdroj tepla, díky kulatosti země a sklonu osy dopadají během roku pod.

polární podnebný pás po celý rok velmi chladno, nedostatek vody, nedostatek slunečního záření během polární noci ţádné vyšší rostliny dokáţou přeţít mikroorganismy zvířata -při pobřeţí volného moře (potrava) LEDOVEC NA VÝCHODĚ GRÓNSK Polární oblasti. Žijí zde živočichové: lední medvěd, polární liška, mrož lední, tuleň gónský, chaluha příživná Lední medvěd Vyskytuje se v Gronsku a na severním pobřeží Severní Ameriky a Asie. Odhaduje se že žije asi 40 000 těchto medvědů POLÁRNÍ PUSTINY - oblasti věčného sněhu a ledu - lední medvěd, tuleni TUNDRA - více viz prezentace Tropické lesy (prima) 21 22 . OTÁZKY A ÚKOLY: 1) Co je to permafrost a kde se vyskytuje? 2) Ochrana přírody není pro většinu asijských zemí prvořadá - v oblasti kolem zemských pólů se trvání dne a noci od ostatních míst na Zemi odlišuje - 22.6. je j.pól odvrácen od Slunce =>na tuto oblast sluneční paprsky vůbec nedopadají a nastává POLÁRNÍ NOC ( na j.pólu trvá půl roku) - až na 66,5° rovnoběžce j.š. trvá polární noc pouze 24 hodin a tu rovnoběžku nazývám Podnebné oblasti Asie 4 hlavní oblasti + podoblast vysokohorského klimatu - mírný a polární pás -polární fronta leží jižněji, zasahuje pouze do Střední Asie, občasné zimní srážky-nejvíce sněhu na Kamčatce, Přímoří, středoasijské hory (s výjimkou vých. Pamiru

Polární záře - Wikipedi

 1. Prezentace Ekosystém Balatý J. 3 3 Ano Spíše ano SAVANA Bartuněk 3 1 3 Ano Spíše ano Ano PAMPY a PRÉRIE Bouček D. 3 2 1 Ano Spíše ano Ano Ano Poušť Holubka 2 1 Ano Trop.dešt-les Huml F. 2 1 Ano Spíše ano POLÁRNÍ OBLASTI Huml J. X X 3 X NIC!!! POUŚT Kačur C. 2 4 3 Ano Spíše an
 2. Nejde-li Vám prezentace ppsx Polární záře stáhnout. Klikněte pravým tlačítkem myši nad textem Stáhnout prezentaci ppsx a dejte uložit odkaz jako a prezentace se Vám uloží.. Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách od 80 do 100 km, nejčastěji kolem 100 km v ionosféře - oblast vysoké koncentrace iontů.
 3. Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o. hledání .
 4. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.17.5_PŘ TÉMA: Země ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010 Anotace: prezentace - Země- 5. roč
 5. Téma č. 9 Biosféra - Tajga, Tundra, Polární oblasti - Učebnice str. 114 - 116 Atlas - str. 14 - 15, str. 6 - 7 Prezentace přiložena. Stručný popis učiva a zároveň zápis do sešitů (stačí ofotit a nalepit do sešitů

Polární oblasti - Zeměpis / geografie - Střední škola

Pro obě oblasti je společné, že se nachází daleko za polárním kruhem. Střídá se zde období polárního dne a polární noci. Sníh (většinou ho moc nepadá) se hromadí a postupem času a působením tlaku se mění na led. Mocnost pevninských ledovců může být až několik km (Grónsko 3,5 km, Antarktida 4 km) Oblasti bez patrné lidské přítomnosti. Dnes velmi vzácně se vyskytující ve světě (polární oblasti, nově vytvořené sopečné ostrovy), u nás se s ní již nesetkáme. I nejstarší rezervace u nás (např. Žofínský prales v Novohradských horách) již byli vystavenu lidskému působení

6.ročník :: Zemepisny-semina

 1. Literatura je převážně s polární a přírodopisnou tématikou, ale najdete zde i kratochvilné čtení. Knihovna je považována za klidovou zónu, nemluvte zde proto prosím příliš nahlas. Malé fitness centrum - Na lodi je malé fitness centrum. Není potřeba rezervovat, funguje na principu kdo dřív přijde, ten dřív cvičí
 2. ovlivňujících polární regiony (např. globální oteplování, ochrana přírodního prostředí před antropogenními vlivy, trvale udržitelný rozvoj, prognózy vývoje přírodního prostředí polárních oblastí). 3. Reprezentovat českou polární vědu vůči zahraničním národním i mezinárodní
 3. Uran je přibližně 14,5krát hmotnější než Země, takže je nejlehčí ze všech plynných obrů. Hustota je 1,27 g/cm³, což je druhá nejmenší hodnota z planet ve sluneční soustavě po Saturnu. Průměr planety je o málo větší než průměr Neptunu a je přibližně 4krát větší než průměr Země, ale Uran je lehčí než menší Neptun
 4. Zima začíná v polárních krajích v srpnu. Až do prosince teplota rychle klesá a do března zůstává nízká. Také Atlantský oceán, který má stálejší teplotu, zmírňuje podnebí v těch místech, kde jeho vody vtékají do polární oblasti. Způsobuje tak mírnější zimy, chladnější léta a vyšší srážky
 5. POLÁRNÍ SVĚT A MY... Cyklus besed s tématikou polárních oblastí připravených Alenou a Jaroslavem Klempířovými, které se budou konat v Chodovské tvrzi v Praze 11. Program akce: 18.11.2006 Prezentace cestovní kanceláře CK Periscope Skandinavie. 21.11.200

polární oblasti Skandinávský dů

kmeny, větve, kameny, skály, povrch půdy, především polární oblasti, tundry. složené tělo: zelená řasa + houba, žijí v symbióze. vlákna houby nasávají vodu, řasa provádí fotosyntézu nakreslit průřez lišejníkem ukazatelé čistoty ovzduší (bioindikátoři) lišejníky: korovité - mapovník. 7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti . 8PO - nej státy světa . Ročníková práce - - odevzdat ke kontrole nejméně 7 dní předem. Zpracovat vybraný stát - prezentace, pracovní list, zápis, něco typického od 2. 5 polární oblasti severní polokoule samci mají až 1m kly (prodloužením horních špičáků) - souboje, lezou na kru, hrabou ve dně, měří až 4m, samice menší; jsou lysí (nemají srst Psovití (Canidae) jsou většinou masožravci případně všežravci.Do této čeledi patří psi, vlci, lišky, kojoti a šakalové. Stejně, jako některé kočky, jsou všichni psovití prstochodci. Psovité šelmy jsou vytrvalé a velmi přizpůsobivé Jedná se o polární oblast věčného ledu a zimy. Jako jediný nemá stálé obyvatelstvo. Podle mezinárodní úmluvy z roku 1959 nepatří k žádnému státu, nesmí se těžit její nerostné bohatství a všechny státy ji mohou využívat, ale jen pro mírové účely. I v současnosti jsou na tomto kontinentu neprobádané oblasti.

4. Oblasti středozemského rostlinstva; 5. Subtropické monzunové lesy; 6. Stepi a pouště mírného pásu; 7. Pásmo listnatých a smíšených lesů; 8. Pásmo jehličnatých lesů; 9. Tundry a polární mrazové pouště; 10. Oblasti s převažujcími rostlinnými stupn Dne 1. 11. 2007 byla na Albertově slavnostně zahájena výstava Polární rok : Arktida-Vysoké Sudety - Antarktida, jejímiž pořadateli byly Knihovna geografie PřF UK s Krkonošským muzeem při Správě KRNAP, Vrchlabí a s Českou geologickou službou

Přestože polární oblasti jsou málo osídlené, mají pro člověka obrovský význam. Zabírají sice jen zhruba 7 % povrchu zeměkoule, je v nich ale soustředěno přes 90 % veškeré sladké vody na Zemi. 1. Napište, jaké podmínky musí splňovat polární oblasti. Pak je zakreslete a popište v mapě. 2 Rostlinstvo a živočišstvo Asie Asie má velkou rozlohu a značné výškové rozdíly, a proto se tady nacházejí rozmanité typy přírodních krajín (biomů) tajga tundra poušť step Typy přírodních krajin Asie Polární oblasti Tundra Tajga Step Pouště a polopouště Subtropické oblasti Savany Tropické lesy - deštné a monzunové pralesy Polární oblasti Nacházejí se na. Šablona č. 16 III/2. Autor: Monika Vyskočilová. Kontakt: m.vyskocilova@zstgmivancice.cz. Jednotlivé DUMy budou zveřejněny vždy po odpilotování celé sady 01-04 Norsko - oblasti cestovního ruchu Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor vzdělání: Hotelnictví a turismus Ročník: čtvrtý Předmět: Zeměpis. Tyto webové stránky používají cookies k cílení reklamy a analýze návštěvnosti. Nastavení je možné upravit ve Vašem prohlížeči

25. Přírodní krajiny :: Zeměpisný we

Klima oblasti je velmi různorodé, tomu odpovídá i pestrá skladba místní krajiny (viz mapa) Tundra -bezlesí, zima, polární den/noc. Původní obyvatelé -Něnci, kočovníci, chov sobů Prezentace aplikace PowerPoint Author: Jeni Polární plavby odhalují tichý svět království ledu a sněhu. Zblízka uvidíte ledovce, fjordy i vodopády, zahlédnete velryby, tučňáky, tuleně či lední medvědy. Na plavbách Arktida a Antarktida vás čekají zajímavé přednášky, besedy a promítání s odborným výkladem včetně vlastních zážitků a zkušeností

Polární oblasti - Zeměpis - Články - HUNUNPA

vyskytují se v oblasti okolo Středozemního moře, JV Asie, v teplém přímořském podnebí středního a J. Japonska a v Americe na Floridě a na pobřeží Mexického zálivu Subtropy leží mezi tropickými oblastmi a mírným pásem => může být teda na ně nahlíženo jako na jejich přechod klasifikace klimatu Chcete jako opravdu jedni z mála vidět úplné zatmění slunce v polární oblasti? Ano? Pak se vydejte na 17 denní polární expedici Solar Eclipse.Tato expedice se uskutečnila pouze jednou - v roce 2003 - a vy tak budete mít jedinečnou možnost se na ní znovu vydat v roce 2021

PPT - Označení DUM 19 - 10 - Fa - DUM PowerPoint
 • Luxor karnak.
 • Funkce index excel.
 • The cw app.
 • Chilean recluse.
 • Andy warhol soup.
 • 1588 bitva.
 • Amur bílí.
 • Taneční boty pardubice.
 • Excel součet buněk s podmínkou.
 • Nibiru planeta objevitel.
 • Kurzy měn graf.
 • Hnědé skvrny v bramborách.
 • Píštěl v třísle.
 • Londýnský modrý topaz.
 • Mlíčňák rostlina.
 • Žádost o udělení dlouhodobého víza.
 • Deichmann sleva na první nákup.
 • Jak spustit obnovu systému.
 • Čištění pleti pro muže.
 • Neschopenka 2019 prvni 3 dny.
 • Předvolební superdebata 2018.
 • Likvidace červotoče mikrovlnami.
 • Uzovka troja.
 • Kostel sv. josefa nové město.
 • Pop figurky.
 • Playstation podpora cz kontakt.
 • Cd19 lymfocyty.
 • Vy byste mohly.
 • Grafické sklo opava.
 • Podkladní pás pod plechovou krytinu.
 • Intubace slzných cest.
 • Wera shop.
 • Prodej kotě ragdoll.
 • Blejzry pánské.
 • Základní deska s wifi.
 • Jak dlouho trva rekonvalescence po operaci slach na ruce.
 • All above one.
 • Dark horse meaning.
 • Pinterest zkušenosti.
 • Ac 130h.
 • Bowling technika.