Home

Troponin zkumavka

Jako kardiomarkery se využívají troponin T (TnT) a troponin I (TnI). TnT a TnI se vyskytují v kosterním svalstvu a myokardu. Kardiální izoformy (cTnT a cTnI) mají jedinečné aminokyselinové složení a jsou proto pro myokard specifické.Většinou jsou kardiální izoformy TnT a TnI obsaženy v kontraktilním aparátu a jsou uvolňovány v důsledku proteolytické degradace Troponin T se váže k molekule tropomyosinu, troponin C váže kalciové ionty, bez kterých by kontrakce neprobíhala, a troponin I inhibuje, znemožňuje, vazbu aktinu a myosin. Pro měření při srdečních onemocněních se používí troponin T a troponin I Troponin je látka, u které zkoumáme její koncentraci v krvi. Troponin v krvi za normálních okolností - tedy je li naše tělo zdravé - nemá být. Zvýšená hladina troponinu ukazuje na poškození buněk srdečního svalu, ze kterých se troponin vyskytuje * Hodnota 99. percentilu zdravé populace je 14 ng/l, nicméně i pacienti s hodnotami mezi 5 a 14 ng/l mají vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací (a úmrtí)

Troponiny - WikiSkript

Plastová zkumavka Sarstedt-S-Monovette K3-EDTA 2,7 ml. Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence, glykovaný hemoglobin, NT- pro‑BNP, Troponin I, genetické vyšetření . Nesrážlivá žilní krev (citrát 1:10) Plastová zkumavka Sarstedt-S-Monovette Coagulation 2,9 m • obtíže > 6 hodin - troponin I (cTnI) + CK- MB mass • obtíže 4-6 hodin a potřeba rychlého potvrzení myokardiální léze - myoglobin + CK- MB mass eventuálně + troponin-I (norm. hodnota cTnI a CK-MB mass ale myokardiální lézi v tomto období nevylučuje, vyšetření je potřeba pro tento účel opakovat nejdříve 6 hodin od.

zkumavka žlutá eppendorf - vyšetření v biochemické laboratoři Zásady odběru glykémie místo odběru - laterární strana bříška prstů (ukazováček, prostředníček, prsteníček), místo dobře prokrvené, teplé (chladné prohřát), krev nevymačkávat z místa vpichu, ale posuvným stláčením celého prstu od. Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr) Režim: Statim + Pohotovost + Rutina: Typ metody: Měřená: Doba odezvy: Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku. Uchování v laboratoři: 3 dny, lze doobjednat do 24 hodin: Stabilita při 4-8° Troponin T (pouze Li heparin plazma) Před odstředěním je nutné krev nechat srážet 30 min při pokojové teplotě (u pacientů s antikoagulační léčbou 60 min). Sérum s gelem 0,5 mL (děti, novorozenci) Močová Vacuette zkumavka s kulatým dnem 10,5 mL P - Troponin T hs. Charakteristika. Troponin T (TnT) je složka kontraktilního aparátu příčně pruhovaného svalstva. Ačkoliv funkce TnT je stejná ve všech příčně pruhovaných svalech, stanovovaný TnT pochází výlučně z myokardu (kardiální TnT, molekulární hmotnost 39,7 kD) a je zřetelně odlišný od TnT z kosterního svalstva Troponin T (shortened TnT) is a part of the troponin complex, which are proteins integral to the contraction of skeletal and heart muscles. They are expressed in skeletal and cardiac myocytes.Troponin T binds to tropomyosin and helps position it on actin, and together with the rest of the troponin complex, modulates contraction of striated muscle. The cardiac subtype of troponin T is.

Troponin (Troponin T) - Vitalion

 1. Troponin, or the troponin complex, is a complex of three regulatory proteins (troponin C, troponin I, and troponin T) that are integral to muscle contraction in skeletal muscle and cardiac muscle, but not smooth muscle.Measurements of cardiac-specific troponins I and T are extensively used as diagnostic and prognostic indicators in the management of myocardial infarction and acute coronary.
 2. troponin-tropomyosin komplexu v nekrotickém ložisku Většinou 7-10 dní dosahuje 0 hladiny, u rozsáhlých IM může být přítomen v plazmě až 20 dní Nejčastěji diagn. soupravy ROCHE Elecsys hs-cTnT Hs Troponin - mez detekce je x < 9 ng/
 3. Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr) Režim: Statim + Pohotovost + Rutina: Typ metody: Měřená: Doba odezvy: Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku. Uchování v laboratoři: 7 dní: Stabilita při 20°C: sérum, plazma - 1 den.

Troponin is a protein released in the blood after you have a heart attack. Here's why it's important to measure troponin levels and how to interpret results Troponin C váže kalciové ionty, troponin I vazbou na aktin inhibuje interakci mezi aktinem a myosinem a troponin T podporuje svalovou kontrakci vazbou na myosin. Troponiny jsou vázány v myofi brilách. Volně v cytosolu je přítomno jen 3-8 % troponinů (obr. 1) Klinická biochemie a metabolismus 2/2015 71 Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 71-77. Doporučení ČSKB: Používání kardiálních troponinů př

troponin I Materiál sérum Princip stanovení: chemiluminiscence Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem Množství vzorku: 5 ml Poznámka k odběru: - Stabilita séra při 2 - 8 °C: 3 dny Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny Odezva rutinní The normal range for troponin is between 0 and 0.4 ng/mL. Other types of heart injury may cause a rise in troponin levels. These include: Atrial fibrillation. Heart failure. Myocarditis. Damage to the heart from anthracycline medicines. These are used for cancer treatment. Conditions in other parts of your body may cause troponin levels to rise Troponin-T (cTnT hs ) místo provedení: OKB : biologický materiál: sérum, plasma : odběrový materiál: srážlivá krev: 1. zkumavka BD Vacutainer - zlatá zátka - 3,5 ml; 5 ml nebo 8,5 ml 2. zkumavka DispoLab bílá zátka 10 nebo 5 ml nesrážlivá krev: zkumavka BD Vacutainer, světle zelená zátka (Li-heparin) 4,5 m Kenneth P. Roos, in The Myocardium (Second Edition), 1997. 2 Troponin I. Troponin I (TnI) is the protein subunit that inhibits muscle contraction in the absence of calcium. TnI is a 23.8 kDa (in cardiac) globular molecule binds to TnC, TnT, and actin (see Figs. 11 and 12).The conformational changes from TnC are transmitted to the TnI to release its inhibitory binding to actin in the on state. • troponin - svalový protein tvořící komplex s tropomyosinem. Skládá se ze 3 podjednotek: T - spojuje obě další podjednotky s tropomyosinem • I - v klidovém stavu brání reakci aktinu s myosinem • C - váže vápník

Troponin » Medixa.or

Materiál: Krev : Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy Pokyny k odběru vzorku Tropomyosin a troponin a jejich úloha v regulaci svalové kontrakce. Jak vápenaté ionty ovlivňují, zda dochází ke svalové kontrakci. . Biologie, Biologie člověka, Sval

Materiál: Krev : Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy : Pokyny k odběru vzorku Troponin T (high sensitive) Materiál: Krev: Odběr do: Plastová zkumavka se separačními granulemi 1 zkumavka (zkumavka Vacuette s fialovým uzávěrem) - přesné množství krve dle rysky na zkumavce. Pokud je zároveň požadováno i vyš. KO-stačí jedna zkumavka na obě vyšetření !!! Sedimentace: 1 zkumavka (zkumavka Vacuette s černým uzávěrem) KO + diferenciál + retikulocyt

Troponin T - vysoce senzitivní (P

Sražená krev / sérum, zkumavka se separačním gelem (BD SST II 8,5 ml se zlatým uzávěrem) Referenční meze: V případě vysokého rizika (>1:60) je screening ukončen a těhotná odeslána na další vyšetření na lékařskou genetiku. Těhotným s negativním screeningem v I. trimestru se v 15. - 18 6. 2017 se mění odběrová zkumavka pro vyšetření sérologie hepatitid. Od tohoto data požadujeme pro sérologii hepatitid náběr do samostatné zkumavky Vacuette K 3 EDTA 2 ml (zkumavka s fialovým víčkem). Změnu doporučila firma Roche, která dodává sety ke stanovení. Samostatná zkumavka zaručí nemožnost kontaminace vzorku

Krevní centrum s.r.o

Ferritin - je to vysokomolekulární látka, sloužící jako zásobárna železa ve střevní sliznici, kostní dřeni, játrech a ve slezině. Jeho zvýšená syntéza je způsobená nedostatkem železa v organismu. Avšak i buňky některých nádorů produkují ferritin jako buňky akutní myeloblastické leukémie, Hodgkinův lymfomagranulom a mnohočetný myelom Laboratorní příručka LP - OKB v08 OKB Nemocnice Kyjov Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1 - malá plastová zkumavka se separ. gelem s bílým víčkem - srážlivá žilní krev, punktát a jiný materiál - základní biochemická vyšetření - glukoza ( sérum ), ionty, bílkoviny, enzymy, substráty, - hormony, tumorové markery, lipidy, troponin I.... 2.Zkumavka se zeleným víkem s obsahem K 2 EDTA - nesrážlivá žilní kre Troponin I Primidon Fenytoin Fenobarbital Etosuximid Lamotrigin Průkaz a typizace paraproteinu4 HVK Imunofixace bílkovin v séru AFP D-dimery přístroj. mikrosk. KO + Retikulocyty beta-hCG plastová zkumavka na vzorek moče sběr moče do nádoby s konzervací.

Troponin T hs, TnT hs, cTnT hs. N zev v lok ln m seln ku LIS: hs Troponin T . Kl v lok ln m seln ku LIS: TNT HS slo metody v lok ln m seln ku LIS: 1003. K d metody v analyz toru Elecsys: 178. Seznam zdravotn ch v kon VZP: 81237 . Princip. Sendvi ov princip 1) 1) 1) anti HAV IgM TPHA, RPR anti Toxoplasma - komplet pH, pO2, pCO2 Není-li uvedeno jinak, odb ěr krve se provádí do zkumavky anti HAV IgG (total) anti T. pallidum IgM, IgG anti Toxoplasma gondii KFR Hemoglobin bez antikoagulant (sérum) nebo s Li-heparinem (plazma). HBsAg anti Toxoplasma gondii IgM Karbonyl Hb zkumavka bez antikoagulant (srážlivá krev

Z01-402001-00770 Sarstedt stříkačka odběrová na troponin 1,00bal (50ks/bal) Z01-402001-00771 Sarstedt, koagulace, citrát 4,5ml zelená (50ks) 1,00bal Z01-402001-00685 Zkumavka PP 10ml, 16x100mm, kónická, 1,00bal nesterilní, graduovaná (2000ks/bal) Z01-402001-00701 Zkumavka15 cm3, sterilní, modrá zátka 3,00ba Odběrový systém Plastová zkumavka Schubert 02-0080 se žlutým uzávěrem Odebraný materiál/množství Moč sbíraná nebo aktuální bez přidání konzervačních látek a stabilizátorů /10 ml Poznámka k odběru U sbírané moče je důležité zaznamenat celkový objem za 24 h nebo 12 h. Při sběru uchovávat v lednici

Laboratorní hodnoty - Ordinace

Odběry biologického materiálu Základy ošetřovatelských

 1. . 20 μ l plazmy. Glykovaný hemoglobin - kapilární krev. celá délka kapiláry. Moč (chemické a morfologické vyšetření) 10 ml (u malých dětí 5 ml), kalibrovaná plastová zkumavka, žlutý uzávě
 2. 8) Žlutá - zkumavka bez aditivOkamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hod nebo zamrazit. Vzorek by měl být kvůli termické nestabilitě uchován v lednici do příjezdu svozové služby. 9) Odběry krve musí být prováděny do vychlazených zkumavek obsahujících Na 2EDTA (200 µl na 10 ml krve)
 3. 1. Přímý antiglobulinový test (přímý Coombsův test): srážlivá krev, zkumavka bez gelu (jako pro určení krevní skupiny). Vyšetření je dostupné pouze v pracovní dny. 2. PlGF (placentární růstový faktor): marker preeklampsie těhotných, zatím pouze pro pacientky pojišťovny 111
 4. Zkumavka se separačním gelem/Lithium-heparin/bez aditiv EDTA zkumavka malá/ velká Zkumavka s citrátem sodným Jméno pacienta: Rodné číslo: Diagnóza: Zdrav. poj.: Žádanka o laboratorní vyšetření Razítko lékaře/Jméno a podpis/Odbornost: Oddělení klinické biochemie KHN a.s Zakladatelská 975/22 Karviná - Nové Měst
 5. troponin I hs, NT-proBNP, glykovaný hemoglobin. Nesrážlivá žilní krev (NaF, oxalát draselný příp. i EDTA) plastová zkumavka BD Vacutainer s NaF a oxalátem draselným (příp. i EDTA), šedý uzávěr, 2 ml, po odběru 8-10x jemně převracet o 180° a zpět. glukóza, laktát. Nesrážlivá žilní krev (heparin
 6. B12 Cyfra 21-1 Stolice Kyselina listová-ery S-100 FOB Kyselina listová TK EPO Chromogranin A Terapeutické monitorování lék
 7. - vyš.z plazmy na glykémii a laktát (zkumavka se šedým uzávěrem, s NaF a EDTA), vyš.BNP, NT-proBNP (fialový uzávěr), troponinu, CK MB myoglobinu (heparin-zkumavka se zeleným uzávěrem) 2.) kapilární krev - odběr s NaF (zabraňuje glykolýze) - vyš. glykémi

Hs Troponin I 60 Mo Mo chemicky a sediment Moová zkumavka, plast Žlutý uzávěr 60 Amylasa 60 Barbituráty 60 Benzodiazepiny 60 Marihuana 60 Metamfetamin 60 Morfin 60 Nesrážlivá krev Krevní obraz Fialová s K 2 EDTA 60 Plazma Protrombinový test (PT, Quickův test) Modrá s citrátem sodným 6 Staniční lékař biochemie: MUDr. Jan Lacko - tel. 568 809 421, jlacko@nem-tr.cz, atestace v oboru Klinická biochemie Klinický bioanalytik: Ing. Jarmila Králová - tel. 568 809 420, jkralova@nem-tr.cz, atestace v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii Troponin T je strukturn? b?lkovina myocyt? (troponin T zaji??uje vazbu na tropomyosin). Troponin T je org?nov? specifick? marker po?kozen? myokardu (prim?rn? struktura molekul troponinu z kostern?ho svalstva a myokardu je r?zn?, lze je tedy imunochemicky odli?it).. Zv??en? cTnT nad diagnostick? cut-off dan? metody stanoven? je v?dy pr?kazem strukturn?ho po?kozen? myokardu

Oddělení klinické biochemie. Thomayerovy nemocnice . Vídeňská 800, PRAHA 4 - Krč. číslo žádanky (vyplní OKB) BIOCHEMIE - DENNÍ PROVOZ SRÁŽLIVÁ KREV (červený uzávěr) - SÉRUM 8 m Hořčík ionizovaný Troponin T Glukóza Celková bílkovina Cyklosporin Fosfor Myoglobin HCG Laktát Tacrolimus (FK 506) Železo NT - pro BNP Etanol pro klinické účely LD Rapamycin (Sirolimus) Vazebná kapacita železa anti HAV IgM Prokalcitonin Spektrofotometrické vyš. sFlt-1/PlGF anti HBc IgM Interleukin 6 Plodová vod 3 ml zkumavka se zeleným uzáv ěrem (KO) 2,6ml,4,9ml zk.r ůžový uzáv ěr,Sarstedt pokojová teplota, transport do 2 hodin venózní krev srážlivá krev PE zkumavka, žlutý uzáv ěr mo č mo č stolice mo č 5 ml žádanka o bioch.a hem. vyšet ření sterilní zkumavka žádanka o bioch.a hem. vyšet ření punkc

* Plastová zkumavka (střádaná moč); Vacuette, červený uzávěr, sep. gel, aktivátor (sérum). K výpočtu je potřeba znát diurézu za 24 h s přesností na 100 ml, výšku a sérum hs Troponin I ng/l M 1D 110R 0 34,2 sérum hs Troponin I ng/l Z 1D 110R 0 15,6 sérum Myoglobin ug/l M 1D 110R 19 92 sérum Myoglobin ug/l Z 1D 110R 12 7 ÚKBD - vyšetření rutinní Materiál Moč sbíraná Tumorové markery 4, 5, 8 Počet zaslaných zkumavek: Objem (ml) AFP - alfa-1-fetoprotein Sběr za (hod.) B2M - beta-2-mikroglobulin v séru 1 Nesrážlivá krev (EDTA) Výška (cm) B2M - beta-2-mikroglobulin v moči 2 Nesrážvil á krev (Li-heparni zkumavka) Váha (kg) CGA - chromogranin Troponin I. 4,9 ml Z00002978. Nesrážlivá arteriální nebo žilní krev (heparin litný) Acidobazická rovnováha, COHb, MetHb. 2,0 ml Z00002559. Nesrážlivá žilní krev (EDTA, fluorid) oGTT. FPG. 2,7 ml Z00002986 . Nesrážlivá kapilární krev (heparin litný) transport ve vodorovné poloze . Acidobazická rovnováha u novorozenc

Troponin T hs - Krajská nemocnice Libere

Rovněž také poslední zkumavka se používá pro mikrobiologické vyšetření, protože není kontaminovaná mikroorganismy z jehly při průchodu kůží. 2. Jsou zde další důvody pro provedení lumbální punkce? Ano, jsou. Někdy jsou lumbální punkcí aplikovány znecitlivující látky nebo léky Zkumavka s odebraným vzorkem by měla být předána co nejdříve lékaři, který ji vydal, nebo do laboratoře. Troponin T a troponin I jsou specifické biomarkery poškození kardiomyocytů. Stanovení srdečních troponinů (c-Tn) je rozhodující pro zjištění poškození myokardu a spolu s klinickými příznaky je základem.

= K 3 EDTA = Na citrát = NaF + K 3 EDTA = Li heparin = konzervace (chlad, thymol) = acidifikace (HCl) = alkalizace (N Plastová zkumavka, heparin litný, gel (Sarstedt, oranžový uzávěr, objem 4,7 ml) Získaný biologický materiál • nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy Použití• Odběry z plazmy lze transportovat ihned po odběru potrubní poštou, minimalizuje se riziko vzniku hemolytického vzorku. Výsledky z plazmy lépe reprezentují stav in vivo. Z těchto důvodů doporučujeme. Troponin I Plná nesrážlivá krev Glykovaný hemoglobin - HbA1c Hematologická vyšetření Zkumavka s K 2 EDTA pro hematologii (þervený uzávěr) Krevní obraz, diferenciální rozpoet, glykovaný hemoglobin Nesrážlivá žilní krev Zkumavka s Na-citráte

1 zkumavka srážlivé krve po aplikaci krevní konzervy, zbytek krve (plazmy) ve vaku cca 20 ml. NE. NE. ANO. identifikace antierytrocytárních protilátek, typizace antigenů. 2 zkumavky (výjimečně 1 zkumavka) srážlivé krve + 1 zkumavka s EDTA. NE. NE. jen příjem materiálu. titrace antierytrocytárních protilátek u těhotnýc Odb r do: plastov zkumavka bez gelu (S-Monovette 7,5 ml b l uz v r) plast s gelem a s aktiv torem sr en , (S-Monovette Z Gel, hn d uz v r) Stabilita materi lu: 8 hodin p i 20 o C, doobjednat lze 2 dn hs-Troponin I Myoglobin CK-MB mass Digoxin Teofylin AFP CEA CA 15-3 CA 19-9 CA 125 Koagulaèní testy (1 zkumavka) Speciální koagulace (2x4 ml) Uveïte antikoagulaèní léèbu: *odesíláme do smluvní laboratoøe Okultní krvácení (FOB) Krev srážlivá (samostatná zk.) 3 2 4 1 1 Urea 11 Celk.bílkovina 165 Troponin I MOČ chemicky KO 2 Kreatinin 18 Albumin 16 CKMB mass + SEDIMENT KO s Dif. 3 Kys.močová 17 Prealbumin plazma_pe ↓ Retikulocyty 12 Glukóza 62 CRP 740 BNP 112 Glukóza v moči Celková eosinofilie 24 PCT sérum_s ↓101 Urea v moči 427 AF v leuko 41 Natrium 21 IgG 65 Myoglobin 102 Kreatinin v moč Plastová zkumavka, heparin litný, gel (Sarstedt, oranžový uzávěr, objem 4,7 ml) Získaný biologický materiál nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy PoužitíOdběry z plazmy lze transportovat ihned po odběru potrubní poštou, minimalizuje se riziko vzniku hemolytického vzorku. Výsledky z plazmy lépe reprezentují stav in vivo. Z těchto důvodů doporučujeme obecně na.

Troponin I hs 139 Produkt léč.hemaferézyPreeklampsie Myoglobin 651 2) 657 zkumavka bez gelu doručit na tajícím ledu do 1 hod/okamžitě potrubní poštou laboratoři vyšetření u pacienta Informace k odběrům dostupné v laboratorní příručce na www.fnkv.c troponin I v séru/plazmě doobjednání do 24 hodin glukosa v moi doobjednání do 2 hodin. Název dokumentu: VD 07 Laboratorní příruþka oddělení klinické biochemie Plastová zkumavka s oxidem křemiitým (uryc hlení koagulace), ervený uzávěr Vyšetření elektrolytů (Na, Ca, K, Cl, P, Fe G:\_DOKUMENTY ISO 15189\C-ES-28 Archiv informací OLM\2015_05_27_kardiomarkery_troponin T.docx Od 28.5.2015 dochází ke změně stanovení kardiálních markerů. Vyšetření bude prováděno z Li-heparin plazmy (oranžová zkumavka) elektrochemiluminiscenční metodou. Stejná zkumavka se používá i pro vyšetření biochemická (pro tzv.

18. Speciální odběrová zkumavka, poskytne na požádání laboratoř. 19. Pro širší nabídku vyšetření použijte Žádanku na imunologické vyšetření. Barevné rozlišení odběrového materiálu Hnědá - separační gel, srážlivá krev Červená - EDTA Fialová - citrát sodný 1:4 Zelená - citrát sodný 1:9 Žlutá - fluori Zkumavka se zeleným uzávěrem (imunohematologická vyšetření) - pro odběr plazmy - jako antikoagulantu je použito lithium- /natrium- heparinátu naneseného na vnitřní stěnu - po odběru 8-10 x jemně převrátit (netřepat!) pozn. 1) zkumavky lze využít též pro biochemická vyšetření ( Troponin Zkumavka s kys. citronovou: PFA-200 (B) po-pá 6-13 h, indikuje hematolog: Monovette PFA - 3,8% citrát - modrá Troponin T - vysoce senzitivní (P

Odběrový systém ÚKBH Ústav klinické biochemie a hematologi

Vzorky stočené krve jsou uchovávané v primárních zkumavkách s gelem.Skladovány jsou po dobu 3 dní (72 hodin).Alikvoty séra případně plazmy pro speciální (elektroforéza, CIK, α-1-antitrypsin, orosomukoid, β-2-mikroglobulin, C3, C4) a serologická vyšetření jsou skladovány v sekundárních zkumavkách po dobu 7 dní za podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností. troponin T, myoglobin, NT-proBNP, homocystein. Kostní markery. biochemické vyšetření - zkumavka bez přísad, sérum-gel nebo plazma Li-heparin. hemokoagulační vyšetření - citrát. hematologické vyšetření (krevní obraz) - EDTA. FW (sedimentace) uvolníme škrtidlo Odběr do: plast s protisrážlivou úpravou EDTA, zkumavka BD s fialovým uzávěrem. Poznámka: vyšetření prováděno 1x týdně (krev nutno dodat do 11 hod). Možnost stanovení hladin mimo uvedený termín je nutné konzultovat. Odběr před podáním léku lze provést kdykoliv během týden, ale je nutné krev co nejdříve dodat do.

IKEM - Institut Klinické a Experimentální Medicín

(EDTA) zkumavka Monovette 3,0 ml červený. uzávěr nebo Vacuette 2,0 ml fialový. uzávěr krevní obraz, glykovaný hemoglobin, krevní skupina + Rh faktor, zkouška kompatibility Odběr nesrážlivé žilní krve pro získání plazmy (citrát 1:9) zkumavka Monovette 3,0 ml zelený. uzávěr nebo Vacuette 2,5 ml modr Troponin I 590 3NT-pro BNP 555/556 1, 11Homocystein 1818 Enzymy Amyláza 19 ALT 20 AST 21 ALP 22 GGT 23 LDH 24 30 CK 25 Lipáza 26 CHES 27 Amyláza pankreatická 49 Speciální odběrová zkumavka, poskytne na požádání laboratoř. 17. Pro širší nabídku vyšetření použijte Žádanku na imunologické vyšetření Troponin I *415 3NT-pro BNP 555/556 1,13Homocystein 18 LÉKOVÉ HLADINY - SÉRUM Digoxin Lithium Kyselina 15valproová 191 Karbamazepin 193/194 OBECNÁ ENDOKRINOLOGIE 4ACTH 761 5Aldosteron sérum 762 Speciální odběrová zkumavka, poskytne na požádání laboratoř. 19. Pro širší nabídku vyšetření použijte Žádanku na. 410 Troponin T hs 270 AFP 153 C3 536 Chlamydia pneum.IgG+IgA 412 NT-proBNP 271 free Beta-hCG 154 C4 535 Chl.pneum.+ ev.blot 13 CHOL 266 SCC(samostatná zkumavka) 150 IgG + IgA + IgM 538 Parotitis 52 HDLc 151 IgA 539 Klíšťová encefalitis 139 LDLc 281 C-peptid 550 Chřipka A+B IgG+IgA 15 TG 285 PTH (1-84) ** 602 ECP 540 EBV komple

sterilní zkumavka. dodat co nejdříve,nejpozději do 24hod. při uchování v lednici 2-8ºC. do jedné hodiny po doručení. Šupiny kůže, nehty, vlasy, vousy na mykologické vyšetření sterilni Petriho miska nebo sterilní zkumavka. dodat do 48 hodin, uchovávat při pokojové teplotě . do 1 - 5 týdn Zkumavka s NaF/NaEDTA (šedý uzávěr) Uzavřený systém. VACUETTE Glykémie, laktát Nesrážlivá žilní krev. Zkumavka s K2 EDTA (fialový uzávěr) Uzavřený systém VACUETTE Glyk. hemoglobin, amoniak Nesrážlivá žilní krev. Zkumavka s Li heparinem (zelený uzávěr) Uzavřený systém VACUETTE NT-pro BNP, Troponin I troponin myoglobin osmolalita séra Po - Ne ne Po - Ne Po - Ne Po - Ne 3 ml zkumavka se zeleným uzáv ěrem (KO) 2,6ml,4,9ml zk.r ůžový uzáv ěr,Sarstedt HCG IgE , IgA , IgM , IgG žádanka o bioch.a hem. vyšet ření. Troponin I : cTnI: CLS: plazma: zelen (Li-heparin), Vacutainer - Nelze vy et?ovat s rum TYP PROTUR: CL: mo? jednor zov PE zkumavka 10 ml Odborný úvod do problematiky odbrů, transportu a uchovávání biologického materiálu Mgr. Alena Pelcová Fakulta zdravotnických studi

 • Ian somerhalder baby.
 • Jahodová vodka koktejl.
 • Bolest varlete při dotyku.
 • Symbol kobry.
 • Next steve jobs logo.
 • Rekonstrukce chalup vysočina.
 • Play doh kuchyňka.
 • Pedikura jak casto.
 • Excel procenta.
 • Ochranný koš žebříku.
 • Vtipné příběhy s detmi.
 • Vyrobky z piskovce.
 • Juka gloriosa variegata.
 • Sloupovitá magnolie.
 • Kaše recept.
 • Aerobic fisaf.
 • Recept piškotový korpus na dort.
 • Cd19 lymfocyty.
 • Aktor firma.
 • Trojjedinost boha.
 • Laver cup sestavy.
 • Moab khotsong mine.
 • Audi q5 3.0 tdi 2017.
 • The wombats concert 2019.
 • Tuňák rio mare v těhotenství.
 • Jak sundat žaluzie.
 • Spongebob domeček.
 • Pulsmetry.cz recenze.
 • Sodastream výměna bombičky albert.
 • Rám na plakát a1.
 • Čím umýt zdi před malováním.
 • Parkuj v klidu praha 8.
 • Rysava český jazyk 5 ročník.
 • Porodnice mělník.
 • Alienware aurora bazar.
 • Odecet casu.
 • Jak často cvičit power jogu.
 • Nejbohatší rodina.
 • Sněhule demar bazar.
 • Červostop hornbach.
 • Jaký tvaroh na míša řezy.