Home

Přesun včelstev mimo obec

Přesuny včelstev :: VČELAŘI KONICK

Zákonné povinnosti včelaře Včelstva onlin

 1. Mimo území kraje lze trvalý přesun včelstev uskutečnit na základě předchozího souhlasu územně příslušné KVS dle stanoviště nabyvatele a přemísťovaná včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným veterinárním inspektorem KVSP dle místa původu včelstev
 2. Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km. Za spáchání dopravního přestupku Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z méně závažných přestupků
 3. Mimo území kraje lze trvalý přesun včelstev uskutečnit na základě předchozího souhlasu územně příslušné KVS dle stanoviště nabyvatele a přemísťovaná včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným veterinárním inspektorem KVSP dle místa původu včelstev. 2) Přesun včelstev kočováním lze.
 4. 2. Přesuny včelstev od zahájení nařízeného vyšetření (od 10. října) do jeho ukončení, příp. do ukončení jarního léčebného ošetření, se nepovolují. 3. Přesuny včelstev mimo územní obvod kraje lze uskutečnit na základě předchozího souhlas
 5. ulosti veterinární osvědčení KVS) b) na zimním stanovišti kočovných včelstev Vyšetření hradí chovatel

Včelařské noviny - Stanoviště, přesuny včelstev, sousedské

Dále se musí přesun včelstev nahlásit organizaci a na městském úřadě! Veterinární osvědčení podle § 6 odst. 1, písm. c) Veterinárního zákona (Zákon 166/99 Sb.) se vyžaduje při přemístění včel mimo území kraje A to jen za předpokladu, že se jedná o přesun mimo obec, tedy její katastry, tak jak je asi správně vnímáno. Moje vesnice má třeba katstary dva bývaly časy střediskové kdy 5. Pokud je to tedy přesun jen v ránmci jednoho OÚ, tak asi stačí jen kývnutí majitelůe pozemku, a kdyby byl neznámý, není třeba ani to

Mimo území kraje lze trvalý přesun včelstev uskutečnit na základě předchozího souhlasu územně příslušné KVS dle stanoviště nabyvatele a přemísťovaná včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným veterinárním inspektorem KVS dle místa původu včelstev Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více. Za spáchání dopravního přestupku Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více je řidičům přičítáno 5 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o závažnější přestupek

Přesuny včelstev :: Vcelari-zokninic

 1. Na budově krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě jsou včelí úly. O tři oddělky se bude starat včelařský kroužek, který v Jihlavě vede Petr Běhunek. Základnu má v zoologické zahradě a pečuje i o včely umístěné na jihlavském City parku. Přesun včelstev plánovaný původně na duben ohrozila nákaza moru včelího plodu v regionu. Zlikvidováno kvůli ní muselo.
 2. Následující příspěvek: Re: přesun včelstev Zprávy tříděné podle: Zdravím všechny a dovolím si na chvíli přesunout vaši pozornost od Gersungů k mému problému.Mám totiž v současnosti dilema. Z několika důvodů musím přemístit včelstva (8) asi o 15 metrů dopředu

Cena vyšetření 475,- Kč (dle loňských cen). Jelikož již máte stanoviště zřízené a zavčelené, nemusíte přisunutá včelstva (přírůstek) na obci hlásit. To je již ošetřeno každoročním Oznámením stanoviště včelstev které na obec odevzdáváte do konce měsíce února (zde se neuvádí počet včelstev) V rámci katastrálních území tvořících obec: Vyšetření směsných vzorků včelí měli na varroázu od všech včelstev na stanovišti s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možný přesun až po. - Podle metodiky SVS je povinnost vyšetřit směsné vzorky měli (max. od 25 včelstev ve vzorku) 1x ročně: na stanoviští včelstev před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce (pro přesun mimo obec stačí mít a případně předložit protokol o vyšetření, přesun mimo kraj vyžaduje veterinární osvědčení KVS Podle veterinárních předpisů platných pro rok 2015 je přemístění včelstev mimo území obce podmíněno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) na Mor včelího plodu. Toto vyšetření se provádí 1x ročně na stanovišti ze kterého jsou včelstva přemísťována. Komentář

Včelstva, která jsou v ochranném pásmu moru včelího plodu, se mohou přesouvat pouze v rámci daného vyhlášeného pásma, avšak pouze se souhlasem KVS. Mimo ochranné pásmo není přesun možný! Pro usazení včelstev - oddělků doporučujeme použít nové vybavení - úly. Nepoužívejte a nekupujte staré úly celkem mimo obec 192 denně mimo obec 142 Dojíždějící do zaměstnání 78 do škol 41 (některé osady bez včelstev), stárnutí členů spolků, pokrytí signálem Přesun knihovny - vybudování půdní vestavby nad sále Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/074647-E - mor včelího plod

Přesun včelstev mimo obec - od roku 2015 je na přesun

přesun mimo obec (není to dobré z pohledu kontroly, kdy včelař musel hlásit přesun mimo kraj, ale veterináři to nechtějí dělat a archivovat tyto údaje). SVS bude rušit povinnost chovatele hlásit úhyny nad 25% včelstev na stanovišti. Nikdo stejně moc nehlásil Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se:a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec, b) vpřípadě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována c) včelstev mimo území kraje 7a), nebo. d) zvířete z řádu šelmy (Carnivora) uvedeného v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb. a jejich kříženců nebo zvířete z řádu primáti (Primates) a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec, b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována. Je důležité připravit podmínky plošného monitoringu jako výchozí fáze záměru programu postupné eradikace MVP

b) zákaz přesunů včelstev v ochranném pásmu, přesun včelstev do něho i z něho, c) bez zbytečného prodlení prohlídka včelstev v ohnisku a v ochranném pásmu s rozebráním díla. O zjištěních se sepíše protokol (viz příloha č. 2). Kopie se předá chovateli. OVS (MěVS) rozhodne c) včelstev mimo území kraje, nebo d) zvířete z řádu šelmy (Carnivora) uvedeného v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb. a jejich kříženců nebo zvířete z řádu primáti (Primates)

c) včelstev mimo území kraje 7a), nebo d) zvířete z řádu šelmy (Carnivora) uvedeného v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb. a jejich kříženců nebo zvířete z řádu primáti (Primates) Zákon č. 302/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákon Produkce medu v jižních Čechách je letos proti průměrným rokům o 50 až 70 procent menší. Nižší výnosy ovlivnilo hlavně deštivé letní počasí, kdy včely nelétaly tak daleko a tvořily si víc zásob, které spotřebovaly. V kraji ubylo poslední roky i mnoho jehličnatých stromů, jež jsou hlavním zdrojem pro lesní medy. Med stojí 150, 170, ale i 220 korun za kilogram. d) prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván.

je i dostupnost léčení včelstev, preven-ce a možnost odebírání časopisu Vče-lařství. A kde se dají včelstva pořídit? Včelstva se dají normálně koupit od chovatele, ovšem vyžaduje to ve-terinární povolení na jejich přesun mimo kraj, popř. vyšetření na mor včelího plodu. Důvodem je opě Upozornění Velká změna a to, že vyšetření na mor musí mít včely již při přesunu mezi katastry (obcemi). Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2 Živá obec. Jeho místo zaujal v zastupitel-stvu první náhradník Mgr. Rostislav Novotný, který v úvodu jednání složil slib zastupitele a byl rovněž zvolen novým předsedou finanního výboru. Zastupitelstvo pak v novém složení pro-jednalo mimo jiné následující body: Projednalo a schválilo zprávu kata

b) Obec Kunžak obdržela žádost JUDr. Zuzany Špitálské, Praha 6, Na Ořechovce 59/477, vlastnice p.č.758/1 a 757/3 vk.ú. Mosty o vyjádření, zda Obec Kunžak využije předkupního práva ktěmto pozemkům a část těchto pozemků o výměře 112 m2 zakoupí za nabídnutou cenu Kč 234,40/m2. Tyto pozemky Obec Kunža včelstev mimo území kraje 7a. (2) Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat. (3) pro úřední veterinární lékaře z předpisů Evroé unie upravujících veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy 14a

včelstev v lokalitě Kroclov. (8 hlasů pro) Bere na vědomí 1) Dopis MZe ohledně toho, ţe nebyla akce ČOV Vrábče-zastávka zařazena do Návrhu akcí k zahájení v roce 2011. 2) Různé. USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 10/2011 Schvaluje: 1) Prodej parcely č.154/2 o výměře 110 m2 a parceyl č.154/ Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona 166/1999 o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), účinný od 28.09.199 Odstavec předpisu 302/2017 Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Čl. V základní organizaci Českého svazu včelařů Rohozec byli z naší obce dva včelaři: Pánek Miroslav č.51 a Zeman Josef č.37, kteří měli 16 včelstev. Josef Zeman byl jednatelem organizace. Někteří obyvatelé byli individuálně v dalších zájmových organizacích mimo obec např. v zahrádkářském svazu a dalších. Sport

Podobně jako například silniční pravidla: proč v jednom státě můžeme jet mimo obec 90 km/h a v jiném 100 km/h? Je to kvůli bezpečnosti? Je to snad kvůli lidem v daném státě? Pak by ale bylo přeci logické, aby Němci zakázali Čechům rychlost vyšší než 90 km/h na svém území mimo dálnice. A bezpečnost Obec doufá, že další rozšíření přijde až poté, co se postaví silniční obchvat. Fungující průmyslové zóny. A teď se podíváme, jak to vypadá v už fungujících průmyslových zonách. Třeba v brněnské Černovické terase za posledních 10 let vyrostla sídla třicítky firem Včelaři naopak jsou povinni v rámci své činnosti hlásit odboru ŽP radnice přesun včelstev, pokud se jedná o mobilní včelíny. Březen Je konec zimy a tak radnice zveřejnila plán posezónního a pravidelného čištění komunikací, blokového čištění, čištění parkovišť a základního komunikačního systému pro rok 2005 Po roce 1939 z části statku vzniká textilní továrna, strojní a traktorová stanice a plemenná stáj pro koně. Po kolektivizaci vstoupila na nátlak do JZD naprostá většina zemědělců. Po roce 1989 se JZD mění na akciovou společnost Zemas. Živočišná výroba je redukována pouze do jednoho kravína mimo obec

Kvůli teplu totiž neodletěly na zimu pryč. Zůstaly u nás, ale nemají potravu. Vodní rostliny jim ještě nedorostly. Ptákem roku 2016 je červenka obecná. Je přizpůsobivá a má velké oči a červenou náprsenku. Ráda si zazpívá. Máme povinnost nosit reflexní prvky mimo obec jako chodci večer a v případě špatné viditelnosti Přesun školství do pomyslného středového místa řešeného území, rovnoměrně dostupného ze všech sídel, pěší docházkou bezkolizně dostupného mimo frekventované komunikace, a situované v klidové tiché poloze v návaznosti na přírodu, a současně se zařízením tělovýchovy a kultury i pro veřejnost, je navrhováno. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se: a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec přesun z KR plnení k 30.6. RO č. 9 plnění BR k 30.6. plnění KR k 30.6. celkem plnění k 30.6. č.u. 166/6 plnění k 30.6. MPSV - na sociálně právní ochranu dětí-dopl.r.2014 UZ 13011 ostatní prodej (dražba DHM a náhrobek) odbor VZ,SM peněžní operace DPH (přenesená povinnost vc. fondy) vratka MŠ Hlubčická (návratná fin.

Legislativa - Pro začínajícího včelaře - Český svaz

podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši 80 mil. Kč v roce 2003, podporu chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí ve výši cca 220 mil. Kč v roce 2000, podporu vývozu výrobků z kravského mléka ve výši 200 mil Mimo zranitelné oblasti: 10,3 % vzorků překročilo limit 50 mg NO3 /l, celkem 15,3 % vzorků překročilo hranici 25 mg NO3 /l. 35 Kontrola zemědělského hospodaření s ohledem na NV 130/2003 Sb., ÚKZÚZ. Kontrolováno bylo 50 podniků v ZOD (66 098,6 ha, což představuje 3,4 % z. p. v ZOD)

Upozorňujeme, že obec disponuje jen malým množstvím dřeva určeného právě k samovýrobě. Cena za dřevo se pohybuje dle druhu 100 -150,-Kč za prostorový metr (prm). 2) zájemce o vytěžené palivové dřevo kontaktuje pana Hajmalíčka, který po domluvě Podpora pro chovatele včel, který chová více než 150 včelstev (profesionální chovatel včel) dle PNK č. 2015/1368, příloha, odst. 3, bod ii), bude poskytnuta v režimu de minimis tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evroé unie na podporu de minimis v odvětví. Mimo tuto činnost odpracovali sokoli asi 400 hodin na údržbě sokolovny a úpravě prostranství kolem ní, 150 hod na zvelebovacích pracích v obci. Činnost místní org. KCŠ byla opět zaměřena do řízení a směrování v obci. K tomuto účelu se sešel výbor organizace 27x, členských schůzí bylo svoláno 10

Nařízení KVS PK - varroáza včel - Obec Němčovic

Ztráty včelstev za zimní období 2005 - 2006 v Jistebníku činí podle statistiky základní organizace Českého svazu včelařů ke 3. červnu 60 včelstev. Z toho 12 včelstev uhynulo z důvodu ztráty matek, 41 proto, že se včelstva nepřesunula na další zásoby v úlech, 3 včelstva uhynula z důvodu varroázy, 2 včelstva z. kronika obce kunratice - Obec Kunratice u Cvikov 2020-08-27T21:29:41.000+02:00 Čas je vzácný a správně si rozvrhnout pracovní úkoly i volné chvíle si často žádá důkladné plánování. V dnešním moderním světě, kdy je produktivita skloňována všemi pády, se bez pořádného Čas je vzácný a správně si rozvrhnout pracovní úkoly i volné chvíle si často žádá důkladné plánování Základem návrhu je vytvoření výrobní a obslužné zóny města za silnicí I/15 umožňující přesun a rozvoj potřebných městských funkcí do dostatečné vzdálenosti od chráněného historického centra města, které by umístění těchto funkcí nenávratně poškozovalo funkčně (dopravou) i objemově (charakter a typy staveb) Přesun z 21. května, již zakoupené vstupenky ny Baldýnka, patřící pod obec Drahov. Citujeme z obecní kroniky: Na podzim roku 1941 se přistěhoval k Bohumilu Erlovi, polesné- a drahou léčbu nemocných včelstev obdrží od města 5 tis. Kč jen proto, že nejsou chamtiví

Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo

Obec Pertoltice tímto děkuje za poskytnutou podporu Libereckému krajskému úřadu. Díky naplnění ustanovení předmětné smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - podprogramu 2.3. - Zpracování územních plánů, mohl být dopracován jeden ze základních rozvojových dokumentů obce Pertoltice Petice za plnou elektrifikaci MHD nad 6.5 t v koridoru Veslařská-Hlavní-Královopolská-Skácelova-Slovanské náměstí . My, níže podepsaní, žádáme radnice Králova Pole, Žabovřesk, Komína a Jundrova, aby zasáhly na koridoru Veslařská-Hlavní-Královopolská-Skácelova-Slovanské náměstí, který je plně pokrytý trolejemi, ale přesto tudy projede v nejhorších místech.

Obec už od dubna upozorňovala lidi na přetěžování obecních studní, ale jak ukazují čísla, nikdo nutnost šetřit vodou nebral příliš vážně. Až do okamžiku, kdy voda přestala téct. Jenže tady starostka Pecková podruhé narazila na napouštění bazénů Obec Hukvaldy je plná přírodních krás i historických zajímavostí. Patří k nim i Památník Leoše Janáčka, kde jako správce pracuje David Jurečka. 28.06.2020 Odpolední interview - TO Místo. Přijměte pozvání do kavárny, která je ale tak trochu jin Živě moderovaný pořad se zaměřením na důležité a zajímavé dění ve všech regionech ČR. Pořad se věnuje tématům společným pro více regionů, kde existují různé způsoby řešení určitého problému, více názorů a úhlů pohledu na dané téma. Chybět nebudou aktuální živé vstupy, stejně tak práce iReportérů a regionální dění na sociálních sítíc

Zpět na Razovou. Kronika obce. Razová, bývalý politický okres Bruntál. KRONIKA RAZOVÉ . K části slezského opavského kraje náleží vesnice Razová patřící ke knížectví krnovskému, která leží 2, ¾ míle jihozápadně od Krnova na jedné straně, od jihovýchodu k jihu se mírně schyluje svah, jehož nejnižší body jsou ohraničeny a omývány řekou Moravicí EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 1.6.2018. COM(2018) 392 final. 2018/0216(COD) Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evroým zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evroým.

Je zcela mimo se zabyvat, jaky zivotni styl maji Amishove ci Trappiste, pokud mezi soucasnosti a tim jejich zivotnim stylem lezi + 6 miliard lidi, kteri tu jsou navic. To je resitelne u zemi, kde je hustota osidleni 10-20 obyvatel / kilometr, - jako treba ta nova Anglie ne 130 obyvatel/ctverecni kiloometr jako je ve stredni Evrope Obec Lány Kraj Středočeský 39 10. července 2009 (okres Kladno) Obec Hrušovany Kraj Ústecký 21 11. srpna 2009 (okres Chomutov) Obec Hluboké 13. srpna 2009 Kraj Vysočina 30 (okres.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.. 19. 10. 2019 - Praktický workshop hospodyněk - příprava lokální gastronomie / Praktyczne warsztaty gospodyń - przygotowanie lokalnej gastronomii V rámci tohoto setkání jsme navštívili s polskými partnery Venkovské trhy na šternberském náměstí Mzdový limit po úpravě bude pro rok 2018 činit 1.056.500 Kč; 2) přesun finančních prostředků ve výši 26.000 Kč v rámci rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 z položky ostatní osobní náklady na položku mzdové náklady; 3) financování zvýšených mzdových nákladů ve výši do 5.000 Kč z fondu. Výrazné rozdíly mezi venkovskými obcemi a ostatními obcemi se ukázaly ve vyjížďce za prací mimo obec. Zatímco z venkovských obcí vyjíždělo za prací 70,7 % ekonomicky aktivních obyvatel (nejvíce z obcí do 199 obyvatel - 76,9 %), pak z obcí nad 2 000 obyvatel pouze 25,3 % (ČR 36,7 %)

ÚZEMNÍ PLÁN Sobkovice. Zastupitelstvo obce Sobkovice příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně. 2. přesun mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OJ 9 na r.2006 14 076,- Kč na obnovu a léčení včelstev z Fondu životního prostředí s výkonem působnosti obecného stavebního úřadu Magistrátem města Havířova pro obec Horní Bludovice s účinností od 1.1.200 daň z nemovitosti (pozemky mimo obec Krnov) příprava energetického auditu města značení ulic vyčištění Mlýnského náhonu údržba bývalého sanatoria Ježník UZ 673 SVČ Méďa Jmenovité akce - TS Krnov s.r.o hlavní prohlídky mostů poradenské služby, studie, posouzení,ost.služby, opravy schválen Mimo tyto běžné účty rozpočtového hospodaření měl kraj zřízen rovněž depozitní účet, který nepodléhá zatřiďování dle rozpočtové skladby. Bankovní účty byly vedeny u jednoho peněžního ústavu - Komerční banky, a.s. Přehled bankovních účtů Jihomoravského kraje a jejich zůstatků k 31. 12. 2009 Přesun našich legií z Ruska Byl fi nancován pomocí darů a část nákladů nesla obec. Před 100 lety Dne 8. ledna 1920 byl ve Vamberku založen sbor Církve českosloven- 1 300 slepic a kohoutů, 42 hus, 3 kachny a 111 včelstev. Před 60 lety V důsledku reorganizace krajů vznikl 1. ledna 1960 národní podnik Východočeský.

 • Satelitní televize v čr.
 • Dentální hygiena zlín dobešová.
 • Pronajem garaze zlicin.
 • Search wikimedia commons public domain images.
 • Go qr code generator.
 • Aktuální teplota moře mahdia.
 • Akon nanan.
 • Lidské srdce.
 • Prodam sony smartwatch 3.
 • Windows spotlight error.
 • Jak vyměnit vrták u vrtačky.
 • Zapomenuté heslo email centrum.
 • Barvy ve spreji na papír.
 • Řezné podmínky pro tvrdokovové vrtáky.
 • Parozábrana dekfol n 110.
 • The edge.
 • Děti obrázky.
 • Larmor koule.
 • Rugby cr novy zeland 2018.
 • Viry a bakterie rozdíl.
 • Proč se tvoří polypy.
 • Sorry halsey.
 • Nápady do dětského pokoje.
 • Ozbrojené bezpečnostní sbory zákon.
 • Www svatba kocarem cz.
 • Lg 49uj670v.
 • Starosta zliv.
 • Opravná páska na výfuk.
 • Staré mince výkup.
 • Silvestr na horách rakousko.
 • Půjčovna bobcat praha.
 • Toyota auris combi cena.
 • Sorry halsey.
 • Suvenýry z jar.
 • Prodám betonové sloupy.
 • Jakub dvorský syn mileny dvorské.
 • Nemoci kuzlat.
 • Tapiserie.
 • Tři roky prázdnin rozbor.
 • Rychlé dýchání novorozence.
 • Kobra 11 ben jager smrt.