Home

Vypravování 9 ročník

Náměty pro vypravování - Digitální učební materiály RV

Sekce Vypravování obsahuje už celkem 741 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí 9. Štafetový popis po telefonu. Jde o variaci na předchozí úlohu. Ve třídě domluvíme řetěz, v jakém si děti budou doma volat. První z nich doma nakreslí svou kresbu a její popis odtelefonuje druhému. Ten si nezapisuje slovní podobu popisu, ale rovnou kreslí obrázek. Po skončení hovor

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné LITERÁRNÍ POJMY personifikace - připisování lidských vlastností neživým věcem nebo zvířatům (skály uhýbaly, nebe plakalo) pohádka - epický smyšlený příběh, ve kterém se objevují nadpřirozené bytosti, většinou končí šťastně, čast Český jazyk a literatura, 4. ročník. Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz. Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu popisného. Inovace - mezipředmětové vztahy - ZSV, dějepis. 9. VY_32_INOVACE_01_09. Slohový postup úvahový. Český jazyk a literatura, 4. ročník Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál 9. ročník - výtvarná výchova; Více. 9. ročník - český jazyk. Distanční výuka. Zapište poznámky do sešitu - vypravování. jazykové prostředky. 3. Stroj času - zpracujte podle zadání a odešlete zpět. STÁHNOUT Stroj...xt 1.doc. 3.11.2020. Kontrola DÚ.

Sloh, základní škol

 1. Vypravování - osnova - prostředky - lenění textu - přímá ře - procviování vypravování - 1. slohová práce říjen listopad prosinec leden 3. Popis Český jazyk pro 9. ročník - Z. Krausová, Fraus 2015 Český jazyk pro 9. ročník - V. Styblík, SPN 199
 2. 1 VYPRAVOVÁNÍ (Slohová a komunikační výchova, 6. ročník, 1. lekce, kontrolní skupina) VÝKLAD Mluvený a psaný projev - mluvený projev se liší od psaného nejen tím, ž
 3. Matematika: on-line výuka - slovní úlohy roztoky Český jazyk: 23.11.S9 - 10. Jazykové prostředky vypravování.pdf (100,7 kB) Anglický jazyk: on-line výuka : Over the map of the United Kingdom, 23.11.AJ 9.ročník, zápis 6, The United Kingdom.doc (27 kB
 4. Sloh - 7. ročník - Osnova vypravování 6. Osnova vypravování Učebnice: uč. s. 134 - Vypravování - přečíst žluté okénko Zápis do sešitu 6. Osnova vypravování - 19. října 2020 1. Úvod - seznámení s postavou, prostředí děje. 2. Zápletka - událost, od které se odvíjí děj. 3

Jak napsat skvělé vypravování u maturity z češtiny

 1. 9. ROČNÍK - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Čtvrtek 4. červen. nové úkoly do čj - 9. třída. Dobrý den, posílám úkol do českého jazyka. Ano, čtete dobře, pouze jeden úkol do mluvnice , a to pracovní list - Opakování pravopisu. Vyplňte a napište pod cvičení i pravidlo pravopisu, to znamená, proč se zadané slovo tak.
 2. Ruchovci, historická próza, Lumírovci: souboru: otevřít [pptx; 6.37MB] : autor: Mgr. Lenka Venclová (10.01.2012 16:46:33) popis: výukový materiál k výkladu.
 3. Úvod » sloh - devátý ročník » opakování slohu Od vypravování k popisu. O slavné procesí, která byla na den Božího Těle v Benátkách, a jaká se poctivost paotníkuom děje. Potom ráno na Boží tělo sešli jsme se všickni pautníci do kostela hlavního města Benátek k svatému Marku do kuoru. A tu Jeho Milost kníže.
 4. Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Zvuková stránka jazyka, Slovní zásoba a tvoření slov, Tvarosloví, Skladba, Pravopis, Obecné poučení o jazyc
 5. Pracovní list je určený pro 2. - 5. ročník. 06. Popis předmětu . Pomocí osnovy a jednoduchého příkladu žáci popíší oblíbený předmět denní potřeby. Pracovní list je určený pro 4. - 5. ročník. 07. Popis pracovního postupu . Žáci zapisují slovesa vhodná k popisu přípravy pokrmu
 6. 11. - 9:00 hodin . skupina p. uč. Mühlhauserové - středa 25. 11. - 9:45 hodin. Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně. Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku

Český jazyk - 9. ročník 19.-23.10.2020 Podrobnosti Nadřazená kategorie: Domácí úkoly pro žáky, podzim 2020 Zveřejněno 18. 10. 2020 15:00 Napsal Marcela Koňaříková Dobrý den v dalším týdnu distančního učení. Český jazyk. 1 Zájmena a číslovky 9. ročník - opakování zájmen a číslovek, hodina připravená v programu Activinspire. 9. Slovesa - pracovní list shrnující učivo o slovesech pro 9. ročník, mluvnické kategorie, přechodníky, třídy, pravopis, vhodný k práci v hodině s interaktivní tabulí, součástí je řešení. 10 Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy, Pravopis - psaní velkých písmen, Slovní zásoba a tvoření slov - význam slova, způsoby tvoření slov, Skladba - základní a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět. Popis, charakteristika, Subjektivně zabarvený popis, Výtah, Žádost, Pozvánka. MATEMATIKA - 2. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: 1. matematické LUŠTĚNKY: Lichá a sudá čísla: Záměna sčítanců: Sčítání do 100 bez přech. (typ 32+7) Přičítáme k 9: Odčítání do 100 bez přechodu (typ 39-7) Přičítáme k 8: 6. matematické LUŠTĚNKY: Přičítáme k 7: Písemné počítání do 100 bez přechodu. 20.1 Vypravování, přímá řeč. Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizac

9. A. Česky jazyk. 1. Mluvnice - Skloňování přídavných jmen tvrdých (vzor mladý) a měkkých (vzor jarní) - Koncovky přídavných jmen, Shoda přídavného jména s podstatným jménem - Věta, základní skladební dvojice. 2. Sloh - Vypravování podle osnovy - Sestavení pozvánky, krátký projev - Orientace v jízdním řádu. Vypravování 9. ročník: LITERÁRNÍ VÝCHOVA. Česká Moderna a generace buřičů ČESKÁ MODERNA; GENERACE BUŘIČŮ. 9. ročník Týden od 2020 do 2020 Obsah • Vypravování • harakteristika • Líčení • Úvaha. Procvičení K dané charakteristice napiš funkční styl: • Líčí pocity autora z podzimní přírody. • Využívá se v úředních písemnostech.. Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník.. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované: - obecným výkladům o jazyce Metodika k výukovému materiálu. Datum vytvoření:9.8. 2011Téma:Vypravování v literárním a filmovém zpracováníCíl prezentace: Propojení slohové části jazyka s literaturouČasová dotace: 45 minAnotace: Výukový materiál propojuje oblast slohu s literaturou, konkrétně vypravování v detektivních příbězích, v němž se žáci seznámí s retrospektivním vypravováním

Učivo 9. třída Vážení rodiče, milí žáci, jako v loňském roce bude na těchto stránkách zveřejněno učivo na příslušný týden distančního vzdělávání Ročník, cílová skupina: VI. ročník, 11 - 12 let Téma DUM: Vypravování Druh učebního materiálu: SMART s interaktivitou Časová náročnost: 4 5 minut Potřeby pro realizaci: SMART tabule version 10.0.187.1, SMART Notebook , Microsoft Word , učební materiál pro 7. roč., jazykové příručk

PPT - JOSEF ŠKVORECKÝ PowerPoint Presentation - ID:6180611

1.1.12. Český jazyk - 9. ROČNÍK; ve 3.ročníku 9 hodin, ve 4. - 5.ročníku 7 hodin, v 6.ročníku 5 hodin a v 7. - 9.ročníku 4 hodiny týdně. V 9.ročníku je zařazen Seminář českého jazyka v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Děj - základ vypravování Vyprávění podle obrázkové osnovy Čtení. 21.10. 9.ročník Téma: Famous personalities Učivo: Vypravování o 4 osobnostech (učebnice str.64) Cíl: vyhledáš informace, převyprávíš příběh, vysvětlíš použití minulého a předpřítomného čas

DUMY.CZ Materiál Vypravování - pracovní lis

Matematika - 9. ROČNÍK ŠKOLNÍ VÝSTUP ŠKOLNÍ VÝSTUP Žák : - využívá různých forem slohu v praxi - dovede svým vypravování spolužáky zaujmout - při písemném i mluveném projevu pou... Archiv blogu. elektronika elektrotechnika. zeměpis učební osnovy. Ročník studia čtvrtý ročník Předmět nebo tematická oblast Český jazyk a literatura Vypravování: - podstatou vypravování je převyprávění události, příběhu, děje 9. Co vy umíte sdělit beze slov? 10 Název materiálu: Vypravování (Zloděj) Pořadové číslo: 04 Šablona: III/2 Sada: C9 Obsah sady: Český jazyk 9.roč VY_32_INOVACE_ CJ6 8 9K A_0 9 _0 2 _0 4 Autor: Mgr.Jana Karhanová Vzdělávací oblast - předmět: Český jazyk a literatura Ročník, cílová skupina: 9. ročník, 15 let Téma DUM: Zopakování základních literárních pojmů Druh učebního materiálu: Pracovní list Časová náročnost: 15 minu

Srovnávací prověrka z českého jazyka /9. ročník 9. Od té doby, co se stal filatelistou, připomíná denně členům rodiny, aby obálky se známka-mi nevyhazovali a aby mu je schovávali. Souvětí obsahuje: vypravování b) líčení c) charakteristika d) dopis 3. Vyber nejvhodnější název pro ukázku -9. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA tématický okruh učivo ročník Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Publicistické žánry: zpráva, oznámení, inzerát, reklama 6. - 9. Vnímání autora mediálních sdělení Reklama 9. Tvorba mediálního sdělení Pozvánka 7. Interview 9. Práce vrealizačním týmu Projekt Naše třída 9

Úvod » sloh - devátý ročník » vypravování - směřuje k popisu, směřuje k charakteristice. vypravování - směřuje k popisu, směřuje k charakteristice. 13. 11. 2007. Čeština - 9.r. - sloh - vypravování. Fear of the occurrence of melancholia. Buy Real Biaxin Online Canada leukocyturia and erythrocyturia are much less intensive, Buy Vasotec Brand Online it also happens that part of the food floats up, where to Buy Keflex Over The Counter in Canada boil on the coals, strain and give to drink. Buy Generic Keflex Online Overnight recognize the painful process in the kidney

Vypravování Slohové práce Český-jazyk

 1. Ročník: šestý Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo Žák: ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu zná osobní zájmena a časuje ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy
 2. Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak
 3. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c
 4. 9. ročník Týden od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 -nezapomeňte text členit na odstavce a zachovejte jednotlivé fáze vypravování -používejte vhodné jazykové prostředky (najdete je v poznámkách v sešitě) -nezapomeňte, že vypravování musí mít zápletku!!
 5. Český jazyk pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2006) Pracovní sešit pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2006) Vypravování - jazykové prostředky vypravování - osnova OSV 8 Komunikace leden OVO 1: únorodlišuje ve teném nebo slyšeném textu fakta o
 6. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Český jazyk 9 (učebnice) Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník.Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované:- obecným výkladům o jazyce,- zvukové stránce jazyka,- tvoření slov,- významu slova. Sloh Vypravování - je slohový útvar - má svá pravidla. 1) úvod . 2) zápletka. 3) vyvrcholení. 4) rozuzlení. 5) závěr . Slohové prostředky, které ve vypravování používáme 3. Volné téma (dějové vypravování) Datum odevzdání: do 3. 6. Rozsah: min. 1 A4. V případě ručního psaní použijte linkovaný dvojlist A4. Při psaní na počítači velikost písma 12 (nemusí být celá A4), typ písma Calibri nebo Times New Roman. Titulní strana musí obsahovat tyto položky: Jméno a příjmení. Třída. Datu Vypravování. Napiš vypravování z klíčových slov (PS 82/3). Nezapomeň na titul (nadpis), odstavce, děj - příběh - zápletku, přímou řeč. Zadaná klíčová slova prosím podtrhni. Piš do sešitu, hotovou práci v rozsahu do jedné stránky mi ofoť a pošli přes Bakaláře do 23. 10. Literatur Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované: •obecným výkladům o jazyce,.

Práce obsahuje vypravování, citově zabarvený popis, stížnost. Strach je pocit, se kterým chci bojovat. Krátké vyprávění na téma strach. To se nemělo stát. Vyprávění na téma To se nemělo stát líčí událost, která zmařila plány na poklidnou dovolenou rozbor stavby slov / osnova vypravování / báje. zadáno 20. listopadu 2020 / odevzdat do 26. listopadu 2020; Informace pro 9. ročník 7. 10. 2020 Uvolnění z vyučování 22. 8. 2020 1 příloha Charakteristika školy 21. 8. 2020 1 příloha Práva a povinnosti žáka školy. Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované: •obecným výkladům o jazyce, •zvukové stránce jazyka, •tvoření slov, •významu slova, •tvarosloví, •skladbě, •slohu.

1. Jak jsem se učil plavat (vypravování, slova spisovná a nespisovná) 2. Letní bouře (vypravování) 3. Výlet (vypravování) 4. Dárek (odpovědi na otázky) 5. Můj den (úprava textu, rozšiřování slovní zásoby) 6. Telefon (telefonování) 7. Přišla zima (práce s textem) 8. Vánoční stromek (odpovědi na otázky) 9 Výukové online kurzy a testy k předmětu český jazyk pro 2. ročník ZŠ. Online výuka na vzdělávacím portálu Edukavka.CZ Vzdělávací portál pro základní a střední škol 3. Úraz ( vypravování podle dané osnovy) 4. Můj první výlet na kole (osnova k vypravování) 5. Od rána do večera (popis) 6. Telefonování 7. Bolavý zub (odpovědi na otázky) 8. Vánoce u nás (vypravování a popis) 9 Ročník: 9. Vážení žáci IX. tříd, doufám, že se Vám všem dobře daří a snad se Vám příliš nestýská po oblíbených spolužácích, a obzvláště učitelích :D Abyste se však nenudili a nezůstali jste příliš pozadu, tak Vám v rámci distanční výuky zasílám domác

9. ročník ZŠ2 16 x; S Komunikační a slohová výchova - Vypravování. 17,- CZK Detail Začít. Diktát 1. Český jazyk / ZŠ1 2. ročník. 1 video Diktáty. 11,- CZK Detail Začít. Diktát 2. Český jazyk / ZŠ1 2. ročník. 1 video. Týden 14.9. - 18.9. Práce s jazykovými příručkami, zvuková stránka jazyka. Literatura: funkce literatury, lidová slovesnost. Domácí úkol do pátku: Opakujeme češtinu v 6.r. str.8/ cvič.13 Týden 21.9. - 25.9. Dokončení zvukové stránky jazyka. Opakování úvodu do literatury Opakování shody přísudku s podměte 1. Čítanka pro 9. ročník, str. 192 - 193, do sešitu LV zodpověz 1. a 2. otázku k textu . W. Borchert V noci přece krysy spí . zadáno ve škole 22. dubna, termín splnění do 6. května 2015. 2. Čítanka pro 9. ročník, str. 194 - 198, do sešitu LV napiš odpověď na 2. a 3. otázku. M. Šolochov Osud člověka. zadáno ve škole 22 Stiskem tlačítka Odeslat souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.Souhlasu o zpracování osobních údajů Ve 2. ročníku se žák naučí: Český jazyk. plynule číst s porozuměním, přednášet básně a říkadla, převyprávět příběh; rozlišit vyjadřování v próze a ve verších, odlišit pohádku od ostatních vyprávěn

Cvičení a hry pro Sloh, zábavné úlohy pro český jazy

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 4. ročník. Učivo 4. ročníku. ČJ. v 1. pololetí opakujeme vyjmenovaná slova, určujeme stavbu slov, slovní druhy a umíme určit rod, číslo a pád u podstatných jmen a osobu, číslo a čas u sloves vypravování) na konci 4. ročníku by měl žák umět číst náročné texty potichu i nahlas, používat správnou intonaci. Interaktivní verze titulů pro 1. a 2. ročník Všechny tituly jsou v souladu s RVP Součástí koncepce pro první stupeň základních škol je ucelená řada učebnic a pracovních sešitů která je vhodně doplněna o celou řadu dalších nástrojů (písanky, čítanky, Hravou abecedu, pracovní listy, čtenářský deník, slohovou.

5471 prací Slohové práce (slohovky) Český-jazyk

Týdenní plán 1.9. - 4. 9. 2020. Český jazyk: Opakování učiva nižších ročníků, Hlásková podoba slova (zvuková i psaná) sloh: Vzpomínka na prázdniny - vypravování. Matematika: Opakování - číselná řada 1 - 1000, rozvinutý zápis čísla, porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítán VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ = vyprávění - slohový projev, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí v logické nebo časové posloupnosti - události, které tvoří podstatu vypravování, mohou být vzaty ze života, nebo mohou být vymyšlené - tzn., že mohou být klidné, napínavé, vtipné atd. - obsah..

ČJ a literatura - komunikační a slohová výchova, 7. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průř. témata ČJ a literatura - jazyková výchova, 7. ročník k učení, k řešení problémů, komunikativní podle výběru textů, užití příkladů z různých vědních oborů, praktické stránky jazykov

Český jazyk 1 - DUM gymje

 1. Pracovní listy datakabinet
 2. 9. ročník - český jazyk :: Dějepi
 3. 9. ročník :: ZŠ a MŠ Bohuslavic

9. ROČNÍK - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Základní škola a ..

 1. Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26
 2. Mgr. Petra Havlíčková - sloh - devátý ročník - opakování ..
 3. E-škola: 9. ročník
 4. III/2a - Sada 02 - Český jazyk - komunikační a slohová
 5. Český jazyk 23. 11. - 27. 11. 2020 - Základní škola J. A ..
PPT - VYPRAVOVÁNÍ PowerPoint Presentation, free downloadČeský jazyk 98ABECEDA PÍSMENO M | Zábavné textovky, Vypravování, UčeníMgrČeský jazyk 7Cesky jazyk vyjmenovana slova neuveden - Cochces
 • Panství downton postavy.
 • Druhá doba porodní.
 • Iml etikety.
 • Gienger.
 • Násada na kosu.
 • Bmw x1 facelift.
 • Pseudo parkinson syndrom.
 • Šikana v domě.
 • Svědění kůže u dětí.
 • Harlequin syndrom.
 • Barvení obočí praha 4.
 • Prodej domu praha 9.
 • Miloš forman manželka.
 • Zaručená mzda advokátní koncipient.
 • Fda wiki.
 • Taipei 101.
 • P40 tank.
 • Odbavení s dětmi.
 • Arachnofobie 1990.
 • Vzpomínky na afriku pdf.
 • Ios 11 chyby.
 • Led žárovky bodové.
 • Pantone colors 2019.
 • Rawtherapee manual.
 • Roční období měsíce.
 • Kapitula: duna.
 • Phuket počasí.
 • Dual pixel.
 • Pronajem garaze zlicin.
 • Henna blond.
 • Mikrocefalie ultrazvuk.
 • Ford mondeo 2000.
 • Králík obrázek.
 • Oblaka vzor.
 • Výztuž do kabelek.
 • Amnesia original dinafem.
 • Lisování skla.
 • Babybazar.
 • Nepečený cheesecake dietní.
 • Soja vaření.
 • Syma x25 pro.