Home

Syndrom definice

A syndrome is a set of medical signs and symptoms which are correlated with each other and often associated with a particular disease or disorder. The word derives from the Greek σύνδρομον, meaning concurrence. When a syndrome is paired with a definite cause this becomes a disease Definition of syndrome 1 : a group of signs and symptoms that occur together and characterize a particular abnormality or condition 2 : a set of concurrent things (such as emotions or actions) that usually form an identifiable patter Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl.burnout [ˈbəː(r)naut]) byl poprvé popsán v roce 1974 H. Freudenbergerem v článku Staff burnout [ˈstaːf bəː(r)naut] v časopise Journal of Social Issues. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření. Co je syndrom: definice, funkce a typy. 6. 3. 2019 Tento syndrom může zcela charakterizovat onemocnění nebo být jen částečným projevem. Někdy definuje určitou chorobu. Jiné syndromy samotné jsou onemocnění a jména lékařů, kteří je poprvé objevili a popsali Syndrom vyhoření má různé definice, lékaři ho však nejčastěji popisují jako naprostou ztrátu profesionálního zájmu, osobního zaujetí či nadšení u pacientů, kteří mají ve své práci velkou zodpovědnost, trápí je chronický stres a nedaří se jim zvládat vysoké požadavky zaměstnavatelů

Syndrome - Wikipedi

 1. Metabolický syndrom je diagnostikován dle definice IDF, pokud obvod pasu překračuje 94 cm u mužů, resp. 80 cm u žen (absolutní podmínka) a dále pacient splňuje alespoň dvě z následujících TAG > 1,7 mmol/l; HDL < 1 mmol/l u mužů, < 1,3 mmol/l u žen; TK > 130/85 mmHg (překročení v kterékoli z hodnot
 2. Down Syndrom, Základní informace. Uvádějí se celkem desítky charakteristických znaků tvořících typický vzhled osob s Downovým syndromem (např. epikantická kožní řasa, mírně zešikmené oči, nižší a mohutnější postava, krátký krk, příčná rýha na dlani, níže posazené uši, plochý a kulatý obličej), u každého jedince se ale vyskytuje pouze část z nich
 3. A complex of symptoms indicating the existence of an undesirable condition or quality: suffers from fear-of-success syndrome
 4. e syndrome of big business
 5. Down syndrome is a genetic disorder caused when abnormal cell division results in an extra full or partial copy of chromosome 21. This extra genetic material causes the developmental changes and physical features of Down syndrome. Down syndrome varies in severity among individuals, causing lifelong intellectual disability and developmental delays
 6. Burn-out is included in the 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) as an occupational phenomenon. It is not classified as a medical condition.It is described in the chapter: 'Factors influencing health status or contact with health services' - which includes reasons for which people contact health services but that are not classed as illnesses or health.

Syndrome Definition of Syndrome by Merriam-Webste

syndrome [sin´drōm] a combination of symptoms resulting from a single cause or so commonly occurring together as to constitute a distinct clinical picture. For specific syndromes, see under the name, such as adrenogenital syndrome or reye's syndrome. See also disease and sickness. syndrome of crocodile tears spontaneous lacrimation occurring parallel. The World Health Organization (WHO) defined Asperger syndrome (AS) as one of the autism spectrum disorders (ASD) or pervasive developmental disorders (PDD), which are a spectrum of psychological conditions that are characterized by abnormalities of social interaction and communication that pervade the individual's functioning, and by restricted and repetitive interests and behavior

Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav, jenž často postihuje ty, kteří profesně neustále přicházejí do styku s lidmi, například zdravotníci, Syndrom vyhoření - definice, příznaky a projevy, léčba - MUDr Sjogren's (SHOW-grins) syndrome is a disorder of your immune system identified by its two most common symptoms — dry eyes and a dry mouth. The condition often accompanies other immune system disorders, such as rheumatoid arthritis and lupus Knihy s touto tématikou. Angelika Bergmann Kallwass, Syndrom vyhoření v práci a osobním životě, Portál, 2007; Karel Šonka, Syndrom neklidných nohou, Maxdorf, 2006; kolektiv autorů, Alexandra Jirkovská, Syndrom diabetické nohy, Maxdorf, 2006; Věra Bechyňová, Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, IREAS, 2007; Radek Karkovský, Syndrom zeleného ježka, Backstage Books.

Stockholmský syndrom je zvláštní jev, při němž dochází k vytvoření silného vztahu mezi únoscem a jeho rukojmí. Ten může přerůst až v beznadějnou zamilovanost. Termín pro něj vymyslel americký psychiatr Frank Ochberg už v roce 1973 Aspergerův syndrom v češtině překlad a definice Aspergerův syndrom, Slovník češtino-čeština on-line. Aspergerův syndrom Definitions Show declension of Aspergerův syndrom. Příklad věty s Aspergerův syndrom, překlad paměť. OpenSubtitles2018.v3. Není. Medical Definition of Syndrome Medical Author: William C. Shiel Jr., MD, FACP, FACR Syndrome: A combination of symptoms and signs that together represent a disease process (pathology) A recognizable pattern of signs, symptoms and/or behaviours, especially of a disease or medical or psychological condition. Down syndrome; acquired immune deficiency syndrome; restless-leg syndrome; battered-wife syndrome 2013 May-June, Katie L. Burke, In the News, in American Scientist, volume 101, number 3, page 193: Bats host many.

Stockholm syndrome is a psychological response. It occurs when hostages or abuse victims bond with their captors or abusers. This psychological connection develops over the course of the days. Stockholm syndrome, psychological response wherein a captive begins to identify closely with his or her captors, as well as with their agenda and demands. The most infamous example of Stockholm syndrome may be that involving kidnapped newspaper heiress Patty Hearst in 1974 Metabolic syndrome is the name for a group of risk factors for heart disease, diabetes, and other health problems. You can have just one risk factor, but people often have several of them together. You can have just one risk factor, but people often have several of them together Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine and metabolic disorders in premenopausal women. Heterogeneous by nature, PCOS is defined by a combination of signs and symptoms of androgen excess and ovarian dysfunction in the absence of other specific diagnoses. The aetiology of

Syndrom vyhoření - Wikipedi

Co je syndrom: definice, funkce a typ

 1. Impostor syndrome can affect anyone, regardless of job or social status, but high-achieving individuals often experience it.. Psychologists first described the syndrome in 1978. According to a.
 2. al obesity. Confusion about MetS exists in part due to the lack of a consensus definition and treatment protocol
 3. Down syndrome occurs in people of all races and economic levels, though older women have an increased chance of having a child with Down syndrome. A 35 year old woman has about a one in 350 chance of conceiving a child with Down syndrome, and this chance increases gradually to 1 in 100 by age 40. At age 45 the incidence becomes approximately 1.
 4. Usher syndrome: definition and estimate of prevalence from two high-risk populations. Journal of Chronic Diseases, 36(8), 595-603. 2 Kimberling, W., et al. (2010). Frequency of Usher syndrome in two pediatric populations: implications for genetic screening of deaf and hard of hearing children. Genetics in Medicine, 12(8), 512-516
 5. e scientific issues related to definition of the metabolic syndrome
 6. Angelman syndrome (AS) is a rare neuro-genetic disorder that occurs in one in 15,000 live births or 500,000 people worldwide. It is caused by a loss of function of the UBE3A gene in the 15th chromosome derived from the mother
 7. Definition of syndrome in the Definitions.net dictionary. Meaning of syndrome. What does syndrome mean? Information and translations of syndrome in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web
Syndrom karpálního kanálu | Neurochirurgická a

The initial definition. Brugada syndrome was initially described in 1992 in an article published in the Journal of the American College of Cardiology. 2 It presented a series of eight patients who displayed a right bundle branch block, a persistent ST elevation of at least 0.1 mV in the right precordial leads (V1 to V2-V3) and repetitive. Refeeding syndrome is a serious condition. Complications that require immediate intervention can appear suddenly. As a result, people at risk require medical supervision at a hospital or. That definition says you must have at least three of the following five markers to be diagnosed with metabolic syndrome: Metabolic Syndrome; Overview [USPRwire, Tue Aug 27 2019] Pelvic Congestion Syndrome Treatment: Market Insights Pelvic congestion syndrome is a condition that causes pain in the pelvic region Doctors used to think of Asperger's as a separate condition. But in 2013, the newest edition of the standard book that mental health experts use, called The Diagnostic and Statistical Manual of. WebMD explains the causes, symptoms, and treatment of sundowning, a syndrome in which Alzheimer's patients experience confusion and agitation as the day closes

Barth syndrome is a rare condition characterized by an enlarged and weakened heart (dilated cardiomyopathy), weakness in muscles used for movement (skeletal myopathy), recurrent infections due to small numbers of white blood cells (neutropenia), and short stature.Barth syndrome occurs almost exclusively in males. In males with Barth syndrome, dilated cardiomyopathy is often present at birth or. Zellweger syndrome is an autosomal recessive condition caused by changes (mutations) in any one of at least 12 different genes that are involved in the creation and proper function of peroxisomes. Peroxisomes are structures in cells that are involved in many chemical processes needed for the body to function properly. They are vital for the proper breakdown of fatty acids and the production of.

Metabolický syndrom a celiatici – Bezlepek

Syndrom vyhoření - příznaky, léčba a prevence - Zdraví

Metabolický syndrom - Wikipedi

General Adaptation Syndrome: Stages, Definition & Examples December 4, 2020 / in Feeds / by Grace Wahito. General adaptation syndrome (GAS) is the predictable way the body responds to stress as described by Hans Selye (1907-1982). Learn more about the three stages of general adaptation syndrome and test your knowledge with quiz questions syndrome meaning: 1. a combination of medical problems that shows the existence of a particular disease or mental. Learn more Syndrome definition, a group of symptoms that together are characteristic of a specific disorder, disease, or the like. See more

Down Syndrom Základní informac

 1. Define stasis syndrome. stasis syndrome synonyms, stasis syndrome pronunciation, stasis syndrome translation, English dictionary definition of stasis syndrome. n. 1. A group of symptoms that collectively indicate or characterize a disease, disorder, or other condition considered abnormal. 2. a. A complex of..
 2. Riley-Day syndrome: [ ri´le da´ ] 1. familial dysautonomia . 2. an autosomal recessive disease of childhood characterized by defective tear formation, skin blotching, emotional instability, motor incoordination, total absence of pain sensation, and hyporeflexia; seen almost exclusively in Ashkenazi Jews. Called also familial dysautonomia
 3. A syndrome is a set of medical signs and symptoms which are correlated with each other and often associated with a particular disease or disorder. The word derives from the Greek σύνδρομον, meaning concurrence.: 1818 When a syndrome is paired with a definite cause this becomes a disease. In some instances, a syndrome is so closely linked with a pathogenesis or cause that the words.
 4. 'Asthma is a syndrome characterized by episodes of reversible airway obstruction.' 'There are likely to be several distinct fat alteration syndromes occurring in a variety of combinations.' 1.1 A characteristic combination of opinions, emotions, or behaviour
 5. Definition of syndrome written for English Language Learners from the Merriam-Webster Learner's Dictionary with audio pronunciations, usage examples, and count/noncount noun labels

Read medical definition of Syndrome. Syndrome: A combination of symptoms and signs that together represent a disease process This website is supported by Cooperative Agreement # 6NU38OT000297-02-01 Strengthening Public Health Systems and Services through National Partnerships to Improve and Protect the Nation's Health between the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Council of State and Territorial Epidemiologists.Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily.

Down syndrome, also called Down's syndrome, trisomy 21, or (formerly) mongolism, congenital disorder caused by the presence in the human genome of extra genetic material from chromosome 21. The affected individual may inherit an extra part of chromosome 21 or an entire extra copy of chromosome 21, a condition known as trisomy 21 Impostor syndrome (IS) refers to an internal experience of believing that you are not as competent as others perceive you to be. While this definition is usually narrowly applied to intelligence and achievement, it has links to perfectionism and the social context

Syndrome - definition of syndrome by The Free Dictionar

It is an autoimmune disease, also known as Sjogren syndrome that classically combines dry eyes, dry mouth, and another disease of connective tissue such as rheumatoid arthritis (most common), lupus, scleroderma or polymyositis. Sicca is a word derived from the Latin siccus, meaning dry. The metabolic syndrome is a cluster of the most dangerous heart attack risk factors: diabetes and prediabetes, abdominal obesity, high cholesterol and high blood pressure. The International Diabetes Federation (IDF) Worldwide Definition of the Metabolic Syndrome provides physicians with the tools to quickly identify those at risk and also to. Definition . Issacs' syndrome (also known as neuromyotonia, Isaacs-Mertens syndrome, continuous muscle fiber activity syndrome, and quantal squander syndrome) is a rare neuromuscular disorder caused by hyperexcitability and continuous firing of the peripheral nerve axons that activate muscle fibers. Symptoms, which include progressive muscle. Dry Drunk Syndrome Symptoms. Those closest to the addict or alcoholic may be the first to identify their loved one's dry drunk syndrome and be the most affected by the behavior. There are some obvious signs and symptoms that indicate a person is struggling with dry drunk syndrome. Psychology Today identifies these signs as Translocation Down syndrome: This type accounts for a small percentage of people with Down syndrome (about 3%). 2 This occurs when an extra part or a whole extra chromosome 21 is present, but it is attached or trans-located to a different chromosome rather than being a separate chromosome 21

Asperger syndrome is a form of autism spectrum disorder. It affects the way in which a person understands, talks and acts with other people. A person who has Asperger syndrome may not fit in well with other people, and may be unable to act like everyone else in different social situations. Neurotypical is a term that was coined in the autistic community as a label for those other people who are not on the autism spectrum. Asperger syndrome is thought to manifest as a developmental disorder, an Definition Cinderella's stepmother syndrome is the term used to describe the behaviors that stepmothers display in order to become more accepted. The second definition created by Stanford University describe what they call the Duckling Syndrome as a person who appears calm, cool and collected externally, but internally they are stressed. Savant syndrome is a rare condition in which someone with significant mental disabilities demonstrates certain abilities far in excess of average. The skills that savants excel at are generally related to memory. This may include rapid calculation, artistic ability, map making, or musical ability. Usually, only one exceptional skill is present

Sjogren's syndrome may occur alone (primary Sjogren's syndrome), or it may be a symptom of other autoimmune/rheumatic diseases, such as rheumatoid arthritis, lupus, polymyositis and some forms of scleroderma (secondary Sjogren's syndrome) Definition . Asperger syndrome (AS) is a developmental disorder. It is an autism spectrum disorder (ASD), one of a distinct group of neurological conditions characterized by a greater or lesser degree of impairment in language and communication skills, as well as repetitive or restrictive patterns of thought and behavior.. Irritable bowel syndrome (IBS) is a group of symptoms that occur together, including repeated pain in your abdomen and changes in your bowel movements, which may be diarrhea, constipation, or both. With IBS, you have these symptoms without any visible signs of damage or disease in your digestive.

Syndrome Definition of Syndrome at Dictionary

Asperger syndrome, or Asperger's, is a previously used diagnosis on the autism spectrum.In 2013, it became part of one umbrella diagnosis of autism spectrum disorder (ASD) in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5).. Typical to strong verbal language skills and intellectual ability distinguish Asperger syndrome from other types of autism The metabolic syndrome is a cluster of the most dangerous risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease. Its early identification is very important to facilitate preventive action. This first simple, unified definition from the IDF for children and adolescents is consistent with that available for adults. Downloa syndrome: 1 n a pattern of symptoms indicative of some disease Types: show 31 types... hide 31 types... autism (psychiatry) an abnormal absorption with the self; marked by communication disorders and short attention span and inability to treat others as people ADD , ADHD , MBD , attention deficit disorder , attention deficit hyperactivity. Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) (Streptococcus pyogenes) 2010 Case Definition Recommend on Facebook Tweet Share Compartir NOTE: A surveillance case definition is a set of uniform criteria used to define a disease for public health surveillance

Shiny object syndrome in action. At its core, shiny object syndrome (SOS) is a disease of distraction, and it affects entrepreneurs specifically because of the qualities that make them unique. 1. A term used by many supporters of Donald Trump in an attempt to invalidate anyone that happens to disagree with the stupid shit that he is doing 2. A real disease afflicting many Trump supporters that causes one to blindly agree with the current president no matter how much he embarrasses himself or what criminal shit that he gets away with and then accuse their opponents of having (see. Cauda Equina Syndrome Definition and Facts Low back pain can be one of the first signs of cauda equina syndrome. Cauda equina syndrome an abnormal sensation of the body (parasthesia), for example, numbness, tingling, or burning, and is an extreme version of nerve compression or inflammation

Down syndrome - Symptoms and causes - Mayo Clini

definition Of XXY Syndrome. Also known as Klinefelter's syndrome. This affects males who are born with an extra X chromosome . People with this disorder typically have underdeveloped male genitalia and pronounced feminine characteristics, such as the development of breasts Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is a serious, long-term illness that affects many body systems. People with ME/CFS are often not able to do their usual activities. At times, ME/CFS may confine them to bed. People with ME/CFS have severe fatigue and sleep problems Kessler syndrome is a situation wherein the density of objects in the Low Earth Orbit grows so high that collisions between two objects could cause a massive cascade, wherein those collisions generate more space debris, which, in turn, increases the likelihood of further collisions Toxic Shock Syndrome (Other Than Streptococcal) (TSS) 2011 Case Definition Recommend on Facebook Tweet Share Compartir NOTE: A surveillance case definition is a set of uniform criteria used to define a disease for public health surveillance

PPT - Patologie jater PowerPoint Presentation, freeCo je ECP? -definice ECP | Zkratka FinderPPT - Srdeční selhání PowerPoint Presentation, freeCo je SBS? -definice SBS | Zkratka FinderPPT - SUPERVIZE / INTERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU

Case Definition for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) An individual aged <21 years presenting with fever i, laboratory evidence of inflammation ii, and evidence of clinically severe illness requiring hospitalization, with multisystem (>2) organ involvement (cardiac, renal, respiratory, hematologic, gastrointestinal, dermatologic or neurological); AN Tumor lysis syndrome (TLS) is an oncologic emergency that is caused by massive tumor cell lysis with the release of large amounts of potassium, phosphate, and n This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Accept or find out more. English. Deutsch. Definition of leopard syndrome in the Definitions.net dictionary. Meaning of leopard syndrome. What does leopard syndrome mean? Information and translations of leopard syndrome in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web {{configCtrl2.info.metaDescription}

Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty
 • Ticketpro telefonní kontakt.
 • Salmonelóza doba trvání.
 • Strážní domky na železnici.
 • Chemická kastrace u lidí.
 • Vilac magnetky zahrada.
 • Genciánka na vlasy.
 • Cestovní kanceláře za komunismu.
 • Jak prodloužit postavu.
 • Charles manson wiki.
 • Bombur.
 • Kratom druhy.
 • Elba nejkrásnější pláže.
 • Rodičovský zámek.
 • Postele tábor.
 • Jak vytvořit pozadí ve photoshopu.
 • Haleluja spasení noty.
 • Www sběratel info.
 • Chs louisiansky leopardi pes.
 • Komiksy cz pdf.
 • Vepřová panenka recept kluci v akci.
 • Eduard iii. vyznavač.
 • Jaderná energie v čr.
 • Den díkuvzdání v čr.
 • Bezpečné auto pro ženu.
 • Call recorder iphone.
 • Střední škola technická.
 • Discgolf libčany.
 • Gopro manual cz.
 • Nastaveni live photo.
 • Lovci mozku.
 • Pojistky auto.
 • Třetí oko nebezpečí.
 • X factor porota usa.
 • Psí detektiv 2018.
 • Dnů do prázdnin.
 • Kosatka corky.
 • Best books.
 • Mandala tattoo rukav.
 • Issn formát.
 • Aplikace ubytování.
 • Želva nádherná zimování.